Shadow

XV. Türkiye’de İnternet Konferansı başlıyor

Türkiye’de İnternet ile ilgili grupları bir araya getirerek İnternet’i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, İnternet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995’den beri her yıl yapılan inet-tr konferansı bu yıl 2-4 Aralık 2010 tarihlerinde İTÜ’de gerçekleşecek.

Prof. Dr. Muhammed Şahin’in Onursal Başkanı olduğu konferansa bildiri sunma, eğitim semineri verme ve tartışma grubu/açık oturum düzenleme şeklinde aktif katılım davet ediliyor.

İnet-tr 2010 Konferansı’na sayılı gün kaldı. İTU Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde konferans için son hazırlıklar tamamlanıyor. Bu yıl “Mobil Yaşam”, “Sosyal Ağlar”, “Yeni Medya”, “Fikri Haklar”, “İnternet ve Demokrasi” ve “İnternet yasakları” konularının tartışılacağı konferansa katılım kayıt olan dinleyicilere açık ve ücretsiz.

Akademik çalışanlar, bilişim firmalarından temsilciler, sektör uzmanları, düşünce önderleri ve üniversite öğrencilerinin katılacağı konferansa kaydınızı online olarak yapabilirsiniz. Siz de hemen kayıt formunu doldurun ve hayatımızı şekillendiren internet dünyasını ile ilgili bu konferansta yerinizi alın.

Paneller:

2 Aralik 2010- Perşembe

İnternet Sansürü
Yönetici: Özgür Uçkan, Bilgi Üniversitesi
Umit Kıvanç, Gazeteci;
Ebru Baranseli,Sansüre Sansür
Av. Başak Pürüt, EkşiSözlük
Av. Erhan Horasan
Davetli: BTK, Internet Kurulu

Internet ve Demokrasi: Daha Saydam ve Katılımcı bir Demokrasi için Ne Yapmalı ?
Yönetici: Haluk Şahin,
Utku Çakırözer, Cumhuriyet Gazetesi
Mehveç Evin, Milliyet
Osman Çışkunoglu, CHP
Hüseyin Mert, DSP
Parti Temsilcileri

Telekom ve Internet Sektöründe Serbestleşmenin Neresindeyiz ?
Yönetici: Refik Arkut, Galatasaray Ü./Serbest Danışman
Kerem Alkın, MOBILSAD,
Tanju Erkoç, TELKODER,
Füsun Sarp Nebil, TID
F. Tolga Yalçın, BTK

3 Aralık 2010 – Cuma

Uzaktan Eğitim Çalıştayı
Tüm gün sürecek bu çalıştay YÖK, Ulakbim ve 40 kadar Üniversitenin Yöneticileri
ve Teknik elemanların katılması bekleniyor.
Düzenliyenler:
Ali Ekrem Özkul, YÖK/Anadolu Ü.
Serkan Orcan, Ulakbim
M. Akgül, inet-tr,
Alper Cihan, İstanbul Ü.
Kürşat Çağılay, ODTÜ
C. Hakan Aydın, Anadolu U.
Aydın Kolat, TBV

Nefret Söylemi – Bildirili Panel
Yönetici: Mutlu Binark, Başkent Ü.
Nefret Söylemi ve Yeni Medya, Işık Barış Fidaner
Nefret Söyleminin Yeni Medya Ortamında Dolaşıma Girmesi ve Türetilmesi,
Mutlu Binark
Okur Yorumlarında Üretilen Nefret Söylemi, İlden Dirini
Facebook’ta Nefret Söyleminin Üretilmesi ve Dolaşıma Sokulması, Eser Aygül
Video Paylaş1m Ağlarında Üretilen Nefret Söylemi, Tuğrul Çomu
Dijital Oyunlarda Cinsiyetçilik, Günseli Bayraktutan Sütçü
Çevrimiçi Spor Ortamlarında Nefret Söylemi, Altuğ Akın
İnternet’te Nefret Söylemi ve Karşı Örgütlenmeler, Burak Doğu
Yeni Medyada Nefret Söyleminin Hukuki Boyutu, Ayşe Kaymak

e-Kitap Yayıncılığı: Fikri Hakların Korunması, e-Kitapların dağıtım ve satış,
e-Kitap formatları ve güvenlik, e-Kitap okuyucu cihazları, Başarı örnekleri
Rifat Çölkesen, Beykent Ü./Papatya Yayıncılık
Osman Aliefendioğlı, Beykent Ü.
Sehban Kartal, İstanbul Ü.
Yasin Kaplan, Doruknet

Yeni Medyada alternatif emek ve örgütlenme dinamikleri
Asli Telli Aydemir, İstanbul Şehir Ü.
Erkan Saka, Bilgi Ü.
Ali Rıza Keleş, Alternatif Bilisim
Elvan Demircioğlu, Tez-koop 5 no’lu sube

Kripto Yönetmeliği
Yönetici: Özgür Uçkan, Bilgi Ü.
Albert Levi, Sabancı Ü.
Fatih Özavcı, LKD
Yaman Akdeniz, Bilgi Ü./Cyber-Law.org
Şeref Sağıroğlu, Bilgi Güvenliği Derneği
Muzaffer Yıldırım, Bilişim Güvenliği Derneği
Yunus Şuayıp Çetin, BTK

DNS Yönetmeliği
Yönetici: Av. Gökhan Ahi
Mahire Aktaş, BTK
Attila Özgit, ODTU
Devrim Demirel,
Av. Ali Osman Özdilek
Atıf Ünaldı,
Engür Pişirici

4 Aralık Cumartesi

“Yeni Medya; Yeni Firsatlar Yeni Meslekler”
Ismail Hakki Polat, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü
Dr. Murat Akser, ”
Mithat Bereket, Pusula Haber programi

Türkiye’de IPTV: sektördeki son gelişmeler
Taha Yücel, RTÜK;
Atıf Ünaldı, IPTV Derneği;
Metin Salt, VESTEL;
Murad Önol, Protek

Sosyal Medya ve İnternet Reklamcılığı
Yönetici: Ebru baranseli,
Devletşah Özcan,
Alemşah Öztürk,
Özgür Alaz,
Burak Demir,
Yakup Bayrak,
Deniz Coskun

Bulut Bilişim ve Yeni Nesil Kamu Hizmetleri
D.Cenk Erdil, Bilgi Ü.
Koray İnçki, TUBITAK BILGEM BTE
Yakup Korkmaz TUBITAK BILGEM UEAKE
Kıvanç Uslu, IBM

Online İtibar Yönetimi ve Sosyal Medya
Orhan Samast, Forsnet
Atıf Ünaldı, IPTV Dernegi
Aydın Sün, Bilgiodası
Idil Buse Kök, Dericioglu & Yaşar Hukuk Bürosu

———————

Seminerler:

67 Kampüste Etkin Web Geliştirme Rehberi Veli Akçakaya
68 Android Üzerinde Uygulama Geliştirmeye Giriş – Seminer Ahmet Oğuz Mermerkaya
71 Drupal İçerik Yönetim Sistem Tugay İltuş
72 İnternet Uygulamalarında Özgür Yazılımların Yeri Mahir B. Aşut
73 LKD kendi ilacını kullanıyor: Tuxweet, Track, Wiki … Emre Eryılmaz
75 Ters Kod Mühendisliği:”Web Tabanlı Flash Oyunlarının Zaafiyet Yönünden incelenmesi
Engür Pişirici
35 İnteraktif anlatılarda güncel yaklaşımlar ve interaktif anlatı geliştirme yazılımlarına bir örnek: ASB Tonguç İbrahim Sezen
57 Benim Casus Programım, Seninkini Döver! – Seminer Faruk Kekevi
25 GWT ile Web uygulamaları – Seminer Mesut Can Gürle
40 Bir Türkiye Parodisi – Telekulak II: İllegal GSM Dinlemeleri R. Engür PİŞİRİCİ
41 Malware Taxonomy II:Attackware R. Engür PİŞİRİCİ
64 Pardus Kullanmaya Nasıl Başlayabilirim Necdet Yücel

———————-

Bildiriler

2 İnternetin Geleceğine Mantıksal Yaklaşımlar: Marro.ws Ali Rıza Babaoğlan
3 Günümüzde Online Pazarlama Mustafa İçil
4 İnternet Deneyiminin E-öğrenme Tutumlarına Etkisi Hasan ÖZGÜR
6 Avrupa Birliği Güvenli İnternet Programı Yüksel SAMAST
7 Öğrencilerin Eğitimde İnternet Kullanımı: Ankara Üniversitesi Örneği Özlem Bayram
8 Bilgi Tarlasında Mayın Temizliği: Bilişim İnnovasyonunda Demokratikleşme ve Açık İnnovasyonun Gelişimi Mehmet Gençer
9 IPTV ve Telif Hakları Serpil Karlıdağ
10 Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı Yasemin Gülbahar
11 İnternet alan adı uyuşmazlıkları ve çözüm yolları Dilek ÜSTÜN EKDİAL
13 Hayat Bilgisi Veritabanı Kullanılarak Otomatik Cümle Üretimi Mehmet Fatih Amasyalı
16 Netsosyal: Ağlara Takılan Sosyalliğimiz Ahmet Baytak
20 SOSYAL AĞLAR ANALİZİ İLE BİLİMSEL ÇEVRENİN AĞ YAPISININ ÇÖZÜMLENMESİ:
NANOTEKNOLOJI TÜRKİYE ÖRNEĞİ Hamid Derviş
26 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE PEDAGOJİK BİR YAKLAŞIM MEHMET AKSÜT
27 Anglosakson ve Türk Hukukunda İnternette Onur Kırıcı Yayınlar Feridun NİZAM
28 İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Kullanım DüzeyleriMurad Karaduman
29 Marka Konumlandırmada İnternet Reklamcılığı (Antalya İli Eczacı Odası internet sayfası reklamlarının etkililiği analizi) Nurettin Mert BATU
30 İnternet Vasıtasıyla Medya Yazarı Olabilmek: Türkiye?deki Weblog Yazarları Üzerine Bir Araştırma Aslı Sezgin
31 Sosyal Ağlarda Online Kimlikler: Facebook Profil İncelemesi Sibel Karaduman
32 Avrupa Birliği Yolundaki Türkiye?de İnternet Teknolojilerinin Bilgi Toplumu Hedefine Katkısı: Yeni Ticaret Kanunu Örneği Ali Haydar Doğu
33 Belediye Yönetimne Katılım aracı olarak Sosyal Ağlar: Kent Konseyi Gençlik
Meclisi Facebbok Kullanım araştırması Levent Memiş
36 Uzaktan Egitimde Bilgi Sistemi M Akcay
34 RTÜK Çocuk Sitesi’nin Medya Okuryazarlığı Bağlamında İncelenmesi Z. İnci Karabacak
37 Bir İnternet Teknolojisi Ürünün Doğuşu ve Sansürlerden Dolayı Engellenmesi
Selçuk Burak Haşıloğlu
38 Yurttaş, e-devlet, e-dönüşüm: UYAP Örneğinde Bir Değerlendirme Tuğba Asrak Hasdemir
39 Sosyal Ağlarda Özel Hayat ve Gizliliğin Korunması Ceren Ünal
42 Anketten Foruma, Forumdan Bloga? Güray YILDIRIM
43 Bilişim Eğitimi ile Kalkınma (ICT4D): Bilişimde Genç Hareket Projesi Örneği
EVİN M. TAS
44 İnternet Yönetişimi: Aktörler, Konular ve Farklılıklar Sevda Ünal
46 WEB LOG ANALİZİ İLE DIŞARDAN VERİLEN KIRIK LİNK TESPİTİ Turgut Özseven
47 Sivil Toplum Kuruluşları?nın Web Sitelerinin Karşılaştırmalı Olarak
Değerlendirilmesi SONGÜL ATEŞ
48 internet sıkça sorulan sorular ve wiki yaklaşımı Uğur BEKÇİBAŞI
49 Türkiye’de İnternet Üzerinden Kurulmuş Sivil İnisiyatiflerin
Sansüre Sansür Örneğinde İncelemesi Ebru Baranseli
50 Dijital Aktivizm Mehmet Pişkin
51 İnternetten Gerçek Hayata: Moda Bloglarının Etki Alanı Nedir? Bahar Ak
53 İnternet Üzerinde Özellik Tabanlı Şifreleme Kullanan Bir Dosya Saklama
Ortamı Önerisi Tugkan Tuglular
54 kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılığı Yuksel SAMAST
59 Yeni Medyada Sanat Eğitimi Üzeirne Bir İnceleme: Podcasting Olarak Anapod
Uygulamaları Alper Altunay
60 AVRUPA ÇEVRİMİÇİ ÇOCUKLAR (EU KIDS ONLINE) PROJESİ TÜRKİYE BULGULARI Kursat Cagiltay
61 Ulusal Açık Ders Malzemeleri Projesi: Gelişmeler ve Planlar Kürşat Çağıltay
63 Blog Ortamı ve Türkiye’de Blogospheredeki Akademisyenler Örneği G. BAYRAKTUTAN SÜTCÜ
76 Üniversite Yurtlarının Ağ Altyapısı Tasarımı Gökhan Akın
77 802.11 Örgü (Mesh) Ağ Mimarileri Gökhan Akın
79 Eğitimde Bilirkişi Uygulaması Can GURSES
======================

*YENİ MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ EĞİTİM VE UYGULAMA ATÖLYESİ*
*Tarih:* 4 Aralık 2010 Cumartesi

*Saat:* 09:30-18:30 (Tüm gün sürecek etkinliğin ayrıntılı programına
http://www.yenimedya.wordpress.com adresinden erişebilirsiniz.)

*Mekan*: İstanbul Şehir Üniversitesi Altunizade yerleşkesi (adres ve kroki
icin: http://www.sehir.edu.tr/tr-TR/Content/Iletisim.aspx)

*BİLGİ ve KATILIM İÇİN: (Son kayıt tarihi 27 Kasım 2010)*

*Tuğrul Çomu/Ankara Üniversitesi SBE/Yeni Medyada Nefret Söylemi Çalışma
Grubu; e.posta: *tugrul.comu@gmail.com

*Yrd.Doç.Dr. Aslı Telli Aydemir/İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim
Fakültesi;*

* e.posta: *aslitelli@sehir.edu.tr

*Program ayrıtılı bilgisi için bakınız* : www.yenimedya.wordpress.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir