Shadow

Türk Telekom’un yeni tarifesi mahkemelik

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği(TELKODER), Türk Telekom’un 21 Temmuz 2007 tarihinden geçerli yeni tarifesi hakkında dava açtı.

TELKODER’den yapılan yazılı açıklamada, derneğin Türk Telekom’un 21 Temmuz 2007 tarihinden itibaren geçerli olan tarifesini onaylayan Telekomünikasyon Kurumu kararının iptali ve dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulması istemiyle, 6 Eylül 2007’de Danıştay 13. Dairesinde, dava açtığı belirtildi.

Açıklamada, Türk Telekom’un Mart 2007’de yürürlüğe giren tarifesinin iptal edilmesi için, TELKODER’in 29 Ocak 2007 tarihinde Danıştay’da dava açtığı, Danıştay’ın, derneğin başvurusunu haklı bularak, 28 Mayıs 2007 tarihli kararı ile bu tarifenin yürütmesini durdurduğu hatırlatıldı.

Türk Telekom’un, bunun üzerine yeni bir tarife hazırlayarak Telekomünikasyon Kurumu’nun onayına sunduğu ve Telekomünikasyon Kurumu tarafından onaylanan tarifenin, 21 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilen açıklamada, TELKODER’in, Türk Telekom’un 21 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren tarifesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle, Danıştay’da 6 Eylül 2007 tarihinde yeni bir dava açtığı bildirildi.

DAVA DİLEKÇESİNDE YER ALAN KONULAR

Açıklamada, TELKODER’in dava dilekçesinde yer alan konular şöyle sıralandı:

“Türk Telekom’un Mart tarifesinin Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulma gerekçelerinden birisi, Türk Telekom’un Mart tarifesi ile çapraz sübvansiyon (bir hizmetin bedelinin diğer bir hizmet tarafından karşılanması) uyguladığı yönündedir. Danıştay’ın kararına göre aynı tarifede yer alan hizmetlerin bir kısmında zam yapılırken, bir kısmında indirim yapılması, çapraz sübvansiyon yapıldığını göstermektedir. Mart tarifesinde yer alan zam/indirim oranları şu şekilde gerçekleşmişti: sabit ücret: yüzde 23 zam, şehir içi görüşme: yüzde 26 zam, şehirler arası ve uluslararası görüşme: yüzde 57’ye varan rekabeti yok edici indirim, cep telefonu aramaları: yüzde 15 indirim… Temmuz tarifesinde ise diğer tüm zam ve indirimler, Mart tarifesi ile aynıdır. Sadece şehir içi görüşmelere yapılan zam oranı, bu defa yüzde 6 olarak belirlenmiştir. Danıştay’ın çapraz sübvansiyon yapılıyor gerekçesi, bu tarife için de geçerlidir.

Türk Telekom, Temmuz tarifesinde ücretlendirme periyotlarını uzatmıştır. Bu yolla, tüketiciler, konuşmadıkları sürelerin bedeli olan yaklaşık 131 milyon YTL’yi fazladan Türk Telekom’a ödemek zorunda kalacaklardır. Türk Telekom, SabitHatt abonelerine verdiği ücretsiz kullanım hakkını kaldırmış, HesaplıHatt ve YazlıkHatt abonelerinin ücretsiz kullanım haklarını kısıtlamıştır.

HesaplıHatt ve YazlıkHatt aboneleri (yaklaşık 10 milyon abone), şehirler arası, milletler arası ve cep telefonu arama hizmetlerini, daha cazip koşullar sunan yeni işletmecilerden alma hakkından mahrum bırakılmaktadır. 19 milyon sabit telefon abonesinin yarısından fazlası, rekabet dışında bırakılarak, rekabet ihlali yapılmaktadır. TELKODER, rekabeti yıkıcı ve tüketiciye zararlı bu tarifenin de yargıdan dönmesini kuvvetle ummaktadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir