Shadow

Türk Telekom’a perakende internet kapısı kapandı

Türk Telekom’un özelleştirme şartlarından birinin şirketin perakende internet hizmeti sunmaması olarak belirlendiğini belirten mahkeme, şirketin buna aykırı olarak perakende internet hizmeti vermek istemesine ‘dur’ dedi. Danıştay 13. Dairesi’nin bu yöndeki kararına yapılan son itiraz da mahkeme tarafından reddedildi ve Türk Telekom’un perakende internet hizmeti vermesinin yolu kapandı.

Türk Telekom’un sabit internet hizmetlerini perakende olarak sunmasına mahkeme red kararı verdi. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) tarafından Danıştay’a yapılan başvuru sonucu, Türk Telekom’un sektörde toptan internet hizmeti veren bir kuruluş olduğu belirtilerek, hem toptan hem de perakende hizmet vermesinin adil rekabete aykırı olduğu sonucuna varılmıştı. Bu karara itiraz eden Türk Telekom’a mahkemeden bir kez daha red kararı çıktı.

Kararı değerlendiren Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Türk Telekom’un sabit internetteki rakiplerini yok edecek bir kararı hukuk yoluyla önledik. Türk Telekom’a, zaten toptancı olduğu internet işinde perakendecilik hakkının da sağlanması TELKODER’in girişimiyle önlendi. Perakendecilik yetkisi veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) kararı mahkemece durduruldu, durdurmaya yapılan itiraz da reddedildi. Türk Telekom artık İnternet Servis Sağlayıcılığı (İSS) yapamayacak.” dedi.

İnternette rekabeti ortadan kaldıracağı ve vatandaşı tek firmaya mahkum edeceği ortaya çıkan bu kararın durdurulduğunu ifade eden Arıak, “Türk Telekom’un özelleştirilme şartnamesine ve rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle, TELKODER tarafından, Türk Telekom’un internet servis sağlayıcılığı yapmasına izin veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararının iptali için açılan davada yürütmeyi durdurma kararı alan Danıştay 13. Dairesi, TELKODER’i uygulamanın ‘serbest rekabet ortamının oluşmasını engelleyecek olduğundan’ ötürü haklı bulmuştu. Bu kararın ardından önce BTK’nın kararının yürütmesi durduruldu. BTK tarafından yapılan itiraz da Danıştay Genel Kurulu tarafından reddedildi.” şeklinde konuştu.

Türk Telekom’un özelleştirilmesi öncesinde Rekabet Kurulu’nun internet pazarında adil ve sağlıklı bir rekabet ortamı oluşması için perakende internet hizmetlerinin ayrı bir şirket üzerinden sunulmasını şart koştuğunu, özelleştirme ihale şartnamesinin de bu yönde hazırlandığını ifade eden Arıak, sözlerine şöyle devam etti: “Özelleştirme sonrasında Türk Telekom grubu bünyesinde 2006 yılında TTNET kuruldu. Bugün hisselerinin tamamı Türk Telekom’a ait olan TTNET’in sabit internet piyasasında hala % 80’lerin üzerinde pazar payı olmasına ve dolayısıyla kötü rekabet şartlarının vahametine rağmen, diğer internet şirketlerini yok edecek olan kararın haklı bir tarafı yok. Rekabet zaten çok sınırlı; yenilikçi işletmecilerin sayısı çok azaldı. Bu yüzden vatandaşın seçme hakkı  engelleniyor, üstelik rekabet eksikliği yüzünden sabit internet abone sayısı da yıllardır yerinde saymakta.” dedi.

Arıak, Danıştay 13. Dairesinin kararında, Rekabet Kurulu’nun “Türk Telekom’un, BTK tarafından bazı düzenlemelere tabi tutulsa da, sabit internet piyasasında hem toptancı hem de perakendeci olarak faaliyete başlamasının rekabet üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği, zaten hakim durumda olan Türk Telekom’un bu aşamadan sonra piyasada çok daha güçlü hale geleceği, bunun sonucunda yeni işletmeciler için  halihazırda piyasada gerçekleştirilememiş olan rekabetçi yapının çok daha zor hale geleceği” görüşünü dikkate aldığını ve BTK kararının Türk Telekom’un özelleştirilme şartnamesine de aykırı olduğunu belirttiğini ifade etti.

Arıak sözlerini şöyle tamamladı: “Kesinleşmiş olan bu karara göre Türk Telekom artık perakende internet hizmetlerini sunamayacak, İnternet Servis Sağlayıcılığı yapamayacak, internette toptancı olarak kalacak. Son dönemlerde Danıştay’ın BTK’ya görevlerini hatırlatarak rekabetin korunması yönünde aldığı kararlar memnuniyet vericidir. Danıştay, BTK’nın itirazını reddettiği kararında, bizce Rekabet Kurumu’na da bir önemli uyarı bulunuyor. Herkes için bir hukuk ve rekabet dersi niteliğindeki bu Danıştay kararının metni www.telkoder.org.tr adresinden okunabilir. Bu kararlar rekabet altında daha çok yatırım yapılmasına ve tüketicinin seçme hakkına büyük bir katkıdır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir