Türk aileler bilgisayarsız çocuk düşünemiyor

Intel’in, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 11 ülkede 5 bin 220 ebeveynin katılımıyla gerçekleştirilen araştırması, farklı ülkelerdeki ailelerin çocuklarının bilgisayar kullanımına yönelik görüş ve beklentileriyle ilgili ilginç ipuçları veriyor.

Araştırmaya göre Türk aileler, çocuklarının gelişiminde bilgisayar kullanımının önemli yer tuttuğunu ve bilgisayar kullanmayı bilmenin, gelecekte çocuklarının iş sahibi olmasında önemli rol üstleneceğini düşünüyor. 

Intel, ailelerin çocuklarının bilgisayar kullanma alışkanlıklarına yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla aralarında Avrupa ülkeleri, Mısır, Güney Afrika ve Türkiye’nin de bulunduğu 11 ülkede Redshift Research adlı araştırma şirketine bir araştırma yaptırdı. Kentli nüfusun yoğun olduğu bölgelerde bilgisayarla bir şekilde tanışmış ya da bilgisayar kullanan toplam 5.220 ebeveynin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, bu ülkelerde yaşayan tüm ailelerin günümüz modern dünyasında çocuklarının gelişiminde bilgisayar kullanımına büyük önem verdiğini ortaya koyuyor.

11 ülkede ebeveynlerin yüzde 98’i bilgisayar yetkinliğinin önemli bir beceri olduğuna inanırken, yüzde 50’si de bilgisayarın büyüme sürecinde çocuklar için ‘kesinlikle gerekli’ olduğunu belirtiyor. Araştırmaya katılan Türk aileler de bilgisayar kullanımının çocuklarının gelişiminde büyük önem taşıdığını ve gelecekteki iş hayatını ciddi ölçüde etkileyeceğini ifade ediyor. 

YABANCI DİLİN YANINA BİLGİSAYAR BİLGİSİ ŞART

Intel’in araştırması, Türkler’in bilgisayarı çocuklarının gelecekteki altın bileziği olarak gördüğünü gözler önüne seriyor. Eskiden iyi derecede yabancı dil bilmeyi çocuklarının geleceği için çok önemli bulan Türk aileleri, günümüzde artık iyi bilgisayar kullanmayı bilmenin de çocuklarının gelecekteki iş hayatını ciddi ölçüde etkileyeceğine inanıyor. Araştırmaya katılan Türkler’in yüzde 99’una göre, bilgisayar kullanmayı bilmek çocuklarının gelecekteki iş hayatını etkileyecek.

Yüzde 37’si çocuklarının iyi bilgisayar kullanıyor olmasını ‘yaşamsal önem’e sahip görürken, yüzde 56’sı da bunun ‘çok önemli’ olduğunu belirtiyor. Türkiye, yüzde 86 oran ile araştırmaya katılan 11 ülke arasında bilgisayarın çocuklarının gelecekteki iş hayatlarında çok büyük payı olduğuna inanan ülkeler arasında Güney Afrika (yüzde 90) ve Rusya’dan (yüzde 87) sonra üçüncü sırada yer alıyor. 

ÇOCUKLAR 12 YAŞINDAN ÖNCE BİLGİSAYARLA TANIŞMALI

Bilgisayarı çocuğunun geleceği olarak gören Türk ebeveynler, bu nedenle çocuklarının erken yaşlarda bilgisayarla tanışmasını gerekli buluyor. Araştırmaya katılan Türk ebeveynlerin yüzde 88’ine göre çocuklarının 12 yaşından önce bilgisayarla tanışmış olması bir gereklilik. Yüzde 21’i de çocuğunun 5 yaşından önce bilgisayarla tanışmasını destekliyor. 11 ülke genelinde de ebeveynlerin yüzde 24’ü çocuklarının 5 yaşından önce, yüzde 65’i de 5 ila 12 yaş arasında bilgisayarla tanışması gerektiğine inanıyor.  
 
TÜRKLER BİLGİSAYARDA DEVLET DESTEĞİ BEKLİYOR

Intel’in araştırmasına katılan Türk ebeveynlerin yüzde 90’ı, devletin okullarda bilgisayar eğitiminin yaygınlaşması için daha çok destek vermesi gerektiğini savunuyor. Türkiye bu oranla 11 ülke arasında ilk sıraya yerleşiyor. 11 ülke genelinde ise bu oran yüzde 73. Okullarda bir eğitim aracı olarak bilgisayar kullanımına bakıldığında da bu oranın 11 ülke genelinde yüzde 47, Türkiye’de de yüzde 44 olduğu görülüyor.

ÇOCUKLAR EN ÇOK ÖDEV VE EĞLENCE İÇİN KULLANIYOR

Araştırmaya katılan ebeveynlerin verdiği yanıtlar, çocukların tüm ülkelerde bilgisayarı en çok eğlence amaçlı (yüzde 34) kullandığını gösteriyor. Eğlenceyi eğitim amaçlı kullanım (yüzde 27) takip ediyor. Bilgisayarı iletişim için kullanan çocukların oranı ise yüzde 21. Türkiye’ye bakıldığında, kullanım amaçları arasında eğlencenin yüzde 35, okul ve ödevlerin yüzde 28, iletişim yüzde 16 olduğu görülüyor. Bilgisayarı en çok İspanyol (yüzde 36) ve İngiliz çocukları (yüzde 33) eğitim amaçlı kullanırken, bilgisayardan bu amaçla en az yararlananlar yüzde 16 ile Polonyalı çocuklar. 

PERFORMANS VE GÜVENLİK ÖNPLANDA

Tarayıcınız bu resmin gösterilmesini desteklemiyor olabilir. Bilgisayara bu derece büyük  önem vermeleri, Türkler’in çocukları için bilgisayar seçiminde öne çıkan faktörleri de etkiliyor. Araştırmaya katılan Türk ebeveynlerin çocukları için seçtikleri bilgisayarların özellikleri arasında performans (yüzde 24) ve güvenlik (yüzde 24) öne çıkıyor. Bu özellikleri fiyat (yüzde 15) ve kullanım kolaylığı (yüzde 15) izliyor. Performans 11 ülke genelinde de çocukları için bilgisayar seçerken ailelerin en önem verdikleri kriter. Taşınabilirlik, fiyat, performans, tasarım, kolay kullanım ve güvenlik faktörleri arasında performansın yüzde 25 oran ile öne çıktığı, fiyatın ise yüzde 24 oran ile onu takip ettiği görülüyor.

ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN TAKİBİNDE

“Çocukların kullandığı çevrimiçi içeriği kontrol ediyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar ailelerin çocukların eriştiği internet içeriğine duyarsız olmadıklarını ve içeriği kontrol altında tuttuklarını (yüzde 46), buna karşın aşırı müdahalede bulunmadıklarını (yüzde 8) ortaya koyuyor.

Araştırmaya katılan Türk ailelerin yarıya yakını (yüzde 48), çocuklarının eriştiği internet sitelerini denetlediğini ve kontrol altında tuttuğunu belirtiyor. Yüzde 18’i çocuklarının zararlı sitelere girmeyeceğine inanırken, yüzde 32’si de zaman zaman içeriği kontrol ettiğini ifade ediyor. 11 ülke genelinde verilen yanıtlar da ailelerin çocukların eriştiği internet içeriğine duyarsız olmadıklarını ve içeriği kontrol altında tuttuklarını, buna karşın aşırı müdahaleci olmadıklarını ortaya koyuyor.

Ebeveynlerin yüzde 46’sı çocuğunun hareketlerini denetlediğini söylerken, yüzde 8’i çocuğunun sadece kendi istediği sitelere erişebildiğini belirtiyor. Fransız ve Güney Afrikalı ailelerde durum biraz değişiyor. Fransızlar’ın  yüzde 15’i, Güney Afrikalılar’ın ise yüzde 13’ü çocuğunun sadece kendisinin belirleyip onay vereceği sitelere girebileceğini belirtiyor. 

AİLELER ÇOCUKLA BİLGİSAYAR BAŞINDA OYUNU SEVİYOR

Araştırmaya katılan 11 ülkede çocuğuyla bilgisayar başında nasıl zaman geçirdikleri sorulan ebeveynler arasında eğlence amaçlı zaman geçirdiğini söyleyenler (yüzde 37) kadar, çocuğunun bilgisayar başında ne yaptığını kontrol etmek amaçlı zaman geçirenler de bulunuyor (yüzde 36). Çocuğunun okulda başarılı olması için ona bilgisayar başında yardımcı olan ailelerin oranı yüzde 29. Araştırmaya katılan Türk ebeveynlerin yüzde 45’i, bilgisayar başında çocuklarıyla oyun amaçlı vakit geçirdiklerini belirtiyor. Türkiye, bu oranla Mısır’dan sonra yüzde 61’le ikinci sırada yer alıyor. Bilgisayar başında çocuğuyla eğitim için vakit geçiren Türk ebeveynlerin oranı ise yüzde 26. 

ÇOCUKLAR BİLGİSAYAR KULLANIMINDA YETKİN

Türkiye’de kentsel nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yapılan araştırmada bilgisayar kullanan Türk ebeveynlerin yüzde 68’i, çocuklarının gözünde kendilerinin bilgisayar kullanımı açısından yetkin ve ehliyetli olduklarını belirtiyor. Bu oranla Türkiye 11 ülke içinde en üst sıraya yerleşiyor. Bölge geneline bakıldığında ebeveynlerin yüzde 52’si çocuklarının kendilerini yetkin buldukları yanıtını veriyor.

One Comment

  • ErdinçNo Gravatar

    Bilgisayara okur-yazarı nesiller için aktif olarak bilgisayar kullanan çocuklar yetiştirmek gerekiyor. Elbette bunun için de yine biraz özveri ve bilgi gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir