Shadow

Telekom: Haberleşme sorunsuz

Türk Telekom, bir süredir devam eden grev nedeniyle haberleşme hizmetlerinde şu an itibariyle bir sorun yaşanmadığını açıkladı. Türk Telekom Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Emin Başer, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

‘167 yıllık köklü bir maziye sahip olan Türk Telekom, ülkemizin iletişim altyapısını sağlamakta ve en son teknolojileri dikkate alarak müşterilerine, ülke sathında, yaygın, kaliteli, süratli ve en üst seviyede hizmet verebilmenin anlayışı içinde çalışmaktadır.

Bu maksatla yıllarca yapılan çalışmalar sonunda ülkemizdeki 57 bin yerleşim yerine iletişim altyapısı ulaştırılmıştır. 10.000 adet muhtelif kapasitedeki ve yüzde 98’i sayısal olan telefon santralı ve bu santraller arasında bağlantıyı sağlayan 5.2 terrabit ps kapasiteli transmisyon ortamı, 36 milyon çift hat kapasiteli prensipal/rijit ve 60 milyon çift kapasiteli lokal yer altı çoklu bakır kablo, 316.000 göz km, 49.000 km yer altı kablo kanalına sahip erişim şebekesiyle Türk Telekom, yaklaşık 50 Milyon telefon kullanıcısı ile 4.300.000 ADSL (İnternet) kullanıcısına ülke sathında 24 saat kesintisiz hizmet verebilmek için 37.344 personeliyle büyük gayret içinde bulunmaktadır.

Büyük ağırlık verilen fiber optik hatları bütün yurt geneline yayılmış yaklaşık 130 bin km’lik bir yeraltı şebekesi ile iletişim altyapımızın önemli bir transmisyon ortamını teşkil etmektedir. Ülke genelinde iletişim altyapımızın yenilenmesi ve genişletilmesi ile hizmetlerin aksamaması için yıllık ortalama 1 milyar YTL’nin üzerinde bir yatırım harcaması planlanmaktadır. Türk Telekom, şebekesinin büyüklüğü itibariyle dünyanın 13. Avrupa’nın 5. büyük operatörü durumundadır. Bu sorumluluk içerisinde yeni hizmetlere ağırlık verilmekte olup özellikle internet ulaşımının ön plana çıktığı ve bilgiye ulaşımın her seviyeden ve her yaştan insan için büyük önem arz ettiği günümüzde 4.300.000 ADSL abonesine bu hizmet en üst kalitede verilebilmektedir.

Kurumsal müşterilere hızlı internet hizmetini verebilmek amacıyla da metro ethernet şebekemiz hızla genişletilmektedir. Gelişmiş ülkelerde yeni yeni hizmete verilmeye başlanılan IPTV başta olmak üzere triple (ses+hızlı internet+video) play uygulamasına ve arkasından quadroplay (ses,hızlı internet,video,mobil) uygulamasına geçebilmenin hızlı çalışması içinde bulunulmaktadır. Halen mevcut şebekemizde VDSL2 uygulaması başlatılmış olup 30 megabit gibi yüksek bir hız seviyesine ulaşılmıştır. Yine görüntülü telefon hizmeti ile Wi-Fi telefon ve Wi-Max mobil telefon ile sabit telefonu bütünleştiren yakınsama hizmetleri üzerinde yoğun bir çalışma sürdürülmekte olup kısa süre içerisinde özellikle Wi-Fi telefon ve görüntülü telefon hizmeti müşterilere sunulur hale gelecektir.

Türk Telekom gerek sayısal santrallerinin verdiği yeni hizmetler gerekse VoIP dediğimiz sesin datayla taşınması alanındaki çalışmaları da hızlı olarak sürdürmekte olup teknolojinin imkan verdiği ve gelişmiş operatörlerin sunduğu hizmetlerin tamamını kaliteli ve yaygın olarak verecek durumdadır. Yine Türk Telekom NGN dediğimiz yeni nesil şebekenin çalışmasına başlamış ve özellikle kırsal alandaki uygulamalarıyla köylere kadar yeni nesil şebekenin uzatılmasını ve bunun altyapısını uygulama noktasına gelmiştir. Böylece yakın gelecekte akıllı şebeke olarak da isimlendirilen şebeke üzerinden yeni birçok hizmetler verilir hale gelecektir.

Bugün ulaşılan seviye şüphesiz bugün gerçekleştirilen çalışmaların bir sonucu değildir. Bu hizmetler 167 yıllık bir birikimin ve bu süre içerisinde görev yapan her kademe ve ünvandaki Türk Telekom çalışanlarının görev yaptığı dönemdeki katkılarının bir sonucudur. Şüphesiz şu andaki Türk Telekom teknik kadrosu başta olmak üzere tüm kadrosuyla bütün yeniliklere adapte olabilecek ve bu yenilikleri zamanında ve aksaksız hizmete sunabilecek ve en üst seviyede işletebilecek insan kaynağına sahip bulunmaktadır. Bu çalışmalarında Türk Telekom bir teknoloji şirketi olma yolunda sahasını genişletmekte ve şirket bünyesine aldığı yeni şirketlerle başta teknoloji ve yazılım şirketleri olmak üzere bir takım çalışması içerisinde dünya şirketi olma yolunda hızlı adımlarla yürümektedir. Bu hedeflere ulaşmada en büyük güvencemiz takım ruhuyla çalışan, sahasında kendisini yetiştirmiş, yeniliklere açık ve devamlı kendisini yenileyen 37.344 çalışanımızdır.

Bu duygu ve düşünceler içerisinde hizmetlerimizi en üst düzeyde götürdüğümüz bir dönemde 37.344 çalışanımızın 25.270 kişisinin üyesi bulunduğu Türkiye Haber-İş Sendikası’yla 4,5 aydır sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Şirketimiz, çalışanlarımızın huzuru, güvencesi, refahı ve takım ruhu içerisinde hizmet yapmalarını sağlayacak çalışma ortamını sağlamak ve sürdürmek için tüm imkanlarını sonuna kadar zorlayarak makul bir teklif sunmuştur. Ancak bu teklif sendikaca kabul edilmemiş, buna karşın şirketimiz tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan karşı tekliflerde bulunulmuştur.

Sonuçta 16.10.2007 tarihinde sabah saat 08:00′ da grev uygulaması başlamıştır. 10. gününe girdiğimiz bugün itibariyle grev uygulamasının sürdüğü süre içerisinde özellikle işletme bakım ve onarım hizmetlerinde çalışan ve kapsam dışı statüde bulunan ve greve katılma hakları bulunmasına rağmen greve katılmayan yaklaşık 3 bin 600 çalışanımızın gece gündüz demeden fedakarca çalışmaları sonucunda gerek telefon gerekse ADSL müşterilerimizin hizmetleri olabildiğince aksaklık olmadan sürdürülmeye çalışılmıştır.

Bu dönemde bizi en çok üzen husus ülkemizin milli bir değeri olan ve milyarlarca dolar harcama ve on binlerce insanın emeğiyle tesis edilmiş bulunan iletişim altyapımıza verilen zararlardır. Sabotaj olarak nitelendirdiğimiz bu yoğun tahribatla, yurtdışı ve yurtiçi ses ve datanın taşındığı, ana arterler olarak nitelendirdiğimiz fiber optik kablolar kesilmiş, ülkenin dört bir yanında ve grevin başladığı tarihten günümüze kadar 21 ilde ortalama 600 ila 2400 hat kapasiteli 195 adet saha dolaplarının kabloları kesilmiş her türlü kesici alet kullanılarak tahrip edilmiş, asit dökülerek içindeki kablolar eritilmiş ve bu tesisler kullanılmaz hale getirilmiştir.

Bir taraftan günlük arızaları gidermekte olan kısıtlı sayıdaki bakım onarım personelimizin daha çok zamanını alan bu tür arızalar, hizmetlerimizin daha üst düzeyde götürülmesine engel olmaktadır. Bu sabotajı yapan ve ülke servetine zarar veren kişileri lanetle kınıyor ve bundan böyle bu tür olayların olmamasını temenni ediyoruz.

Grevde olan personelimizin bu davranışları tasvip etmediğini ve bunu yapanlara karşı en az bizim kadar hassasiyet göstereceklerine ve gördükleri duydukları bir şey varsa bizi haberdar edeceklerine yürekten inanıyoruz.

Vatandaşlarımızın da bu tür bir olaya şahit olduklarında bizlere, Emniyet güçlerine haber vermelerini rica ediyoruz.

Ülkemizin sosyal ve ekonomik hayatına, kamu güvenliği ve kamu sağlığına bugüne kadar önemli bir olumsuz etkisi olmamasını sağlayabildiğimiz çalışmaların bundan böyle de aynı hızla aynı inançla ve aynı güvenle omuz omuza sürdürebileceğimizi ve bunun yanında da bizim bir parçamız olan ve greve katılan sağduyulu personelimizle en kısa sürede aynı ortamda sevgi ve saygı içerisinde büyük Türk Telekom ailesi olarak çalışmaya devam edeceğimize yürekten inanıyoruz.’

Türk Telekom Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Celalettin Dinçer ise, ‘Türk Telekom çalışanların emeğiyle kurulmuş olan şebekemiz, dünyanın en modern işletişim altyapılarından birisidir’ dedi. Dinçer’in konuya ilişkin görüşleri şöyle:
‘Türk Telekom olarak daha önce de kamuoyunu bilgilendirdiğimiz gibi, birinci günden itibaren olası bir grev için tüm hazırlıkları tamamlamış ve ülkemizde haberleşme hizmetlerinin kesintiye uğramaması için tüm gerekli tedbirleri almıştık. Şeffaflık ve açıklık politikamız çerçevesinde bunları bir kez daha hatırlatmak isteriz. Grev öncesinde:

Genel Müdürlükte ve bütün illerde Kriz Masaları kurulmuştur.

Bütün illerde Erişim Şebekeleri Kriz Yönetim Merkezi oluşturulmuştur.

Grev kapsamı dışı kalan personelimizin 7 gün 24 saat çalışmaları yönünde ilave tedbirler alınmıştır.

Ana Denetim Merkezi üzerinden bütün ana güzergahlar denetim altına alınmıştır.

Ayrıca yine grev öncesinde, erişim şebekeleri, transmisyon, santral, fiber optik kablolar ve enerji-soğutma sistemlerine yönelik analizler yapılmış ve gerekli eylem planı oluşturulmuştur. Grev sonrası bu plan başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir.

Önemle altını çizmek isterim ki, Türk Telekom en modern iletişim altyapısına sahip olan bir operatördür. Türk Telekom olarak gurur duyduğumuz altyapı şebekemiz, 130 bin km fiber optik kablo ağı, bunun üzerinde DWDM ve SDH teknolojisiyle oluşturulmuş ana omurga ve 320 gigabitlik hatlarla iki alternatifli olarak tasarlanmış ve yedekli olarak işletilmektedir.

Grevin başlamasıyla birlikte fiber optik altyapımıza yönelik sabotajlar daha sonraları saha dolaplarını hedef almaya başlamıştır. Şebekemizde kasti müdahalelerle oluşan arızaların giderilmesi için greve katılmayan personelimiz canla başla gece gündüz çalışarak aksaklıkların minimum seviyede kalmasını sağlamıştır. Arızalar giderilirken kamu güvenliği ve sağlığı konularına öncelik verilmiştir. Fedakarca çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarımı yürekten kutluyor ve teşekkürü bir borç biliyorum.

Yapılan bu tür sabotaj eylemlerinin en az bizim kadar yasal yollarla grev hakkını kullanan sağduyulu personelimizi de üzdüğünü ve bu eylemlerin onlar tarafından da tasvip edilmediğini biliyoruz. Yıllarca hep beraber çalışarak kurduğumuz gözbebeğimiz olan bu altyapının korunması konusunda hepimize önemli sorumluluk düştüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İnanıyorum ki sona erecek bu grevin ardından tekrar huzur içerisinde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir