Shadow

Etiket: Verisil

Sildiğiniz bilgilerin aslında silinmediğini biliyor musunuz?

TechnoLogic
Kurumlardaki kritik verilerin istenmeyen kişilerin eline geçmemesi için güvenli silme teknolojisi kullanılıyor. Biz de bu hafta Verisil Satış Direktörü Bülent Kozaklı'yla güvenli bilgi güvenliği ve veri silme teknolojileri konuştuk.Kişisel ya da kurumsal verilerin gizliliği için, verilerin güvenli imhası büyük önem taşıyor. Verisil Satış Direktörü Bülent Kozaklı, bu konuda yaptıkları çalışmaları TechnoLogic'e anlattı. Bülent Kozaklı'ya göre, kişi ya da kurumların elden çıkardığı bilgisayarlarda tam anlamıyla bir veri imhası gerçekleştirilmediği için, büyük güvenlik riskleri ortaya çıkıyor. Güvenli veri silme teknolojilerinin genellikle bankalar, finans ve kamu kurumları tercih ediyor. İkinci el piyasasında satılan bir bilgisayar ya da elden ele dolaşan bir Flash bellek, aslında şi...