Shadow

Etiket: telefon dinleme

İletişimin izlenmesiyle ilgili son düzenleme

Ana Sayfa
'Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik' değişti. Yönetmeliğin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.İnternet Daire Başkanlığı'nın görevleri yeniden düzenlenirken; yönetmeliğin 24. maddesindeki 'Başkanlığın yönetmelikte yer alan faaliyetlerle ilgili denetimi, Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır.' fıkrası kaldırıldı.Aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 'Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon' ibareleri ile dördüncü fıkrasında yer alan 've Başbakanın ö...