Shadow

Etiket: TAKBİS

Kamu bilişim yatırımları 2011’de 2 milyar TL’yi aştı

Ana Sayfa
2002 yılında merkezi yönetim bütçesinden bilişim yatırımları için ayrılan ödenek 2011 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 526 milyon TL iken, 2011 yılı için bu değer 2 milyar TL'yi geçti. DPT Bilgi Toplumu Dairesi tarafından derlenen verilere göre, 2008 yılı haricinde bir önceki yıla göre sürekli artış gösteren kamu bilişim yatırımlarında 2002 yılından bu yana yaklaşık 4 katlık bir artış kaydedildi. 2011 yılında yaşanan bu artışta özellikle eğitim sektöründeki projelerin etkisi bulunmakta.Bilişimde en fazla yatırım eğitim sektöründe2011 yılı için öngörülen kamu bilişim yatırımlarının sektörler arası dağılımına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların bulunduğu eğitim sektörü yaklaşık yüzde 43'lük bir payla birinci sırada yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, Sosyal ...