Shadow

Etiket: Selçuk Burak Haşıloğlu

Şikayet, ihbar, bilgi, istek, yorum ve öneri: Sibiyo

Ana Sayfa
Sibiyo, vatandaşların Google haritası üzerinden şikayet ve tavsiyelerini yerel yönetimlere iletebildiği ve duyarlı toplumun oluşumuna katkı sağlaması hedeflenen bir proje. Google, yeni bir uygulamanın hayata geçmesine aracılık ediyor. Uygulamayla toplumlar daha duyarlı olabilecek ve yerel yönetimlerle fikirlerini paylaşarak çözüme yardımcı olabilecek. Sibiyo, bir taraftan başarısız belediyelerin korkulu rüyası, diğer taraftan da başarılı belediyelerin kendilerini topluma kanıtlayabileceği bir sistem olarak internette yerini aldı. Artık vatandaş harita üzerinden yürütülen bu sistem ile belediyeler hakkındaki şikayet, öneri vb bildirimlerini internette herkes ile paylaşarak çözüme ulaşılması için güç sahibi olabilecek. Sibiyo, Pamukkale Üniveristesi İİBF öğretim üyesi Dr.Selçuk Burak Haş...