Etiket: kanun

Google devletle barıştı, Türkiye’de vergi mükellefi oldu

Ana Sayfa
Türk şirketlerinden reklam alan ancak Türkiye'de vergi mükellefi olmayı reddedince 71 milyon lira ceza kesilen Google, Torba Yasa'dan yararlanmak için Maliye'ye başvurdu. Şirket, 35 milyon liraya düşen borcu 18 taksitte ödeyecek.112 milyar dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli ikinci şirketi olan Google, 71 milyon liralık vergi cezasını ödemek için Maliye'ye başvurdu. 6111 sayılı Torba Kanun'dan yararlanmak için Maliye'nin kapısını çalan küresel bilişim devi, borçlarını yeniden yapılandırdı. Vergi aslı, vergi cezası ve gecikme faizi dahil toplam 71 milyon lira olan borç yeniden yapılandırmayla 35 milyon liraya düşerken, şirket bunu 2 ayda bir toplam 18 taksitte ödeyerek devlet ile helalleşecek.(daha&helliip;)

İnternet Alan Adları Yönetmeliği

Ana Sayfa
Türkiye'de internet alanadı dağıtımına ilişkin esasları düzenleyen ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.İnternet Alan Adları Yönetmeliği, 5.11.2008 tarihinde yayımlanan 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 5., 34. ve 35. maddelerine dayanılarak hazırlandı.Yönetmelik ilk defa ".tr" uzantılı alan adı verilmesinin yasal altyapısını sağlarken, Türkiye'de internet sektörü açısında yeni bir döneme işaret ediyor. Yönetmeliğin tam metninde buradan ulaşabilirsiniz.Ulaştırma Bakanlığı, 20 Mart 2009'da 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak, 'İnternet Alan Adları' tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevini ODTÜ'den alarak BTK'ya vermiş, o tarihte bunu, "TR uzantılı alanadı

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun

Ana Sayfa
Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsamMADDE 1 - (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.TanımlarMADDE 2 - (1) Bu Kanunun uygulamasında;a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,(daha&helliip;)