Shadow

Etiket: istisnai durumlar

Finlandiyalı operatörlere talih kuşu kondu

Ana Sayfa
Finlandiya Başbakanı Matti Vanhanen, telekomünikasyon operatörlerinde devlete ait olan hisse paylarını artıracaklarını açıkladı. Vanhanen, devlet mülkiyetinin olası kriz dönemlerinde, bilgi teknolojilerinin işlevini sürdürebilmesini garanti altına alacağına aktardı.Ayrıca doğal afetler, enerji kesintisi, savaş ya da diğer istisnai durumlarda dahi bilgi teknolojilerine bağımlı bir toplumun işlemesi gerektiğini söyledi.Vanhanen, devletin bu rolünü yerine getirmesi için bazı noktaları kontrol altında tutması gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili olarak bu yılbaşında oluşturulan bir çalışma grubu, devletin güvenlik açısından kritik telekomünikasyon şirketlerinde yeteri oranda mülkiyet sahibi olmasını önermişti.Vanhanen, "Mutlaka sahiplik gerekip gerekmediğini iyice düşünüyoruz. Diğ...