Shadow

Etiket: internet suçları

İnternetle hukumuzu Avukat Gökhan Ahi TechnoLogic’e anlattı

TechnoLogic
Türkiye'de internet suçları, internette site kapatmalar, internetle bağlantılı davalar oldukça yeni bir konu. Bu konuda yaşanan sorunlarda, hukukçuların bilgisizliği kadar, yasal düzenlemelerin yetersiz oluşu da büyük rol oynuyor. Peki internetle hukukumuz ne olacak? İnternetle hukumuzu Avukat Gökhan Ahi TechnoLogic'e anlattı.BU BÖLÜMDE NELER VAR?Akıllı cep telefonu pazarında kıyasıya rekabet yaşanıyor İnternet kullanıcıları, internetin bir vatandaşlık hakkı olduğuna inanıyor Büyük eleştiriler alan iPad'in piyasaya çıkışı ertelendi İnternetle hukumuzu Avukat Gökhan Ahi TechnoLogic'e anlattı. Haftanın siteleri; dinlediğiniz müzikleri paylaşabileceğiniz Nedinliyor ve anne adaylarında destek için kurulan Anneysen. Oyunseverlerin hafızasında yer eden Super Mario adlı oyu...

İletişimin izlenmesiyle ilgili son düzenleme

Ana Sayfa
'Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik' değişti. Yönetmeliğin bazı maddelerinde yapılan değişiklikler, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.İnternet Daire Başkanlığı'nın görevleri yeniden düzenlenirken; yönetmeliğin 24. maddesindeki 'Başkanlığın yönetmelikte yer alan faaliyetlerle ilgili denetimi, Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon tarafından yapılır.' fıkrası kaldırıldı.Aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan 'Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya komisyon' ibareleri ile dördüncü fıkrasında yer alan 've Başbakanın ö...

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun

Ana Sayfa
Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsamMADDE 1 - (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.TanımlarMADDE 2 - (1) Bu Kanunun uygulamasında;a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her ...