Shadow

Etiket: internet kanunu

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun

Ana Sayfa
Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsamMADDE 1 - (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.TanımlarMADDE 2 - (1) Bu Kanunun uygulamasında;a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,b) Başkanlık: Kurum bünyesinde bulunan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığını,c) Başkan: Telekomünikasyon İletişim Başkanını,ç) Bilgi: Verilerin anlam kazanmış biçimini,d) Erişim: Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her ...