Shadow

Etiket: genişmant internet

Genişbant internet krize direniyor

Ana Sayfa
Alcatel-Lucent tarafından yaptırılan bir dizi araştırmaya göre, tüketiciler yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle dışarıda yemek yemek, tatile çıkmak gibi zevklerinden vazgeçseler de evlerindeki genişbant servislerinden kopmamaya azimli görünüyorlar.Bu bulgular, telekomünikasyon servislerine yapılan harcamalarda ekonomik durgunluğun etkilerini ve ekonomik büyüme ile toplumsal refahın artırılmasında genişbant servislerinin rolünü araştıran küresel bir çalışmada ortaya çıktı. MAP (Alcatel-Lucent Market Advantage Program) tarafından (Penn, Schoen & Berland Associates ve Ipsos MediaCT gibi araştırma firmalarının da işbirliğiyle) gerçekleştirilen araştırmada, istatistiksel analiz kullanılarak, tüketicilerin çeşitli tarifelerdeki servislerin değerine kıyasla ev harcamalarını belli bi...