Shadow

STK’lar ‘Güvenli İnternet Yönetmeliği’nde hangi değişiklikleri istiyor?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun hazırladığı ‘İnternetin Güvenli Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ adlı yönetmelik, İnternet Kurulu Hukuku Çalışma Grubu tarafından Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen bir toplantıda tartışılmış, bu toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri değişiklik önerilerinde bulunmuştu. Güvenli İnternet Çalıştayı adıyla düzenlenen etkinlikte İnternet Kurulu tarafından alınan öneriler, kurul gündemine gelecek ve buradan çıkacak sonuç metni BTK’ya sunulacak. 25 Mayıs’ta gerçekleşen toplantıda öneriler şöyleydi:

1. TELKODER: BTK’nın kurul kararı iptal edilsin ve şu 3 maddeye ilişkin uygulama yapılsın:
a. Merkezi filtreleme olmamalı
b. Filtreleme her ISP’nin kendi belirlediği ve kullanıcıların taleplerine göre şekillensin
c. ISP ve STK’lar filtreleme konusunda kullanıcıya yönelik algı oluşturmada aktif rol almalıdır
d. Filtreleme konusu STK’lar bünyesinde tartışılmalıdır. BTK regülatör kurumdur, icracı olmamalıdır.

2. İsmail Hakkı Polat (Kadir Has Üniversitesi): İşin eğitim ve bilinçlendirme yönü ön plana çıkartılmalıdır. Kurul kararı geri çekilmelidir. Bu bilinçlendirme kampanyasına destek verecekler. Ulaştırma Bakanlığının Evrensel Hizmet fonu bu amaçla kullanılsın. Tüm okullara yeni medya okur yazarlığı ile ilgili dersler konulsun. Türkiye’deki tüm iletişim fakülteleri internetin bililnçli kullanımı konusunda içerik hazırlayıp, tüm halkı bilgilendirmek için sertifika programı düzenlensin.

3. Ekşi Sözlük: BTK’nın şeffaf olması lazım. Kurumun dışsal bir otorite tarafından denetlenmesi gerekiyor (STK ve özel sektörün de dahil olduğu).

4. Özgür Uçkan: Yurt dışından verilen örneklerin hiçbirinde devlet tarafından bu iş yapılmıyor. Bu yanlıştan dönmek kurul kararını iptal etmek lazım. İsteyen istediği filtreyi kullansın. BTK icracı olmasın, düzenleyici olsun. Demokratik ülkelerde olduğu gibi STK’lar aracılığıyla bu işi takip etsin.

5. Alternatif Bilişim Derneği: Karar iptal edilsin, filtreleme tercihe bırakılsın,  tüm düzenlemelerde kişisel verilerin korunmasına vurgu yapılsın. Merkezi filtreleme olmasın. Eğitim konusuna destek veriyoruz. DNS, proxy teknolojileri yasaklama şeklindeki tercihten vazgeçilmesi gerekir.

6. Metin Baltaoğlu: (İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı): Meslek odası olarak hazırlanan ücretsiz filtreleme yazılımının ortak bildirimle veri tabanı havuz sistemini akademisyenlerle STK’ların kontrolüne bırakılsın. Yapılan ihbarlar değerlendirilsin. İsteyen vatandaşlar bu veri tabanını kullansın.

7. Aytekin Yiğit (İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkan Vekili): Bilinen STK’lardan oluşan bağımsız ve yaptırım gücü olan bir kurul oluşturulması( akademisyen, hukukçu ve psikologlardan oluşan) ve bu kurulun tüketici şikayetlerini değerlendirmesi , yasaklanması istenen siteler hakkında değerlendirme yapması, kurulun belirlediği listenin ailelerin tercihine bağlı olarak evlerde kullanılmasının sağlanması; BTK veya İnternet Kurulu kapsamında olablir ama icra gücü yaptırım ve denetim gücü olsun. Eğitim ve aydınlanma projesi kapsamında İnternet Kafelerden faydalanılsın aile eğitimi konusunda.

8. Ezgi Köksal (İnternetime Dokunma Etkinliği/sosyal medya): Sosyal medyayı gençler kullanıyor en fazla. Bu medya aracılığıyla BTK veya TİB gibi kurumların kararlarını sosyal medya üzerinden görüşe açması ve gençlerin görüşlerini doğrudan bu mecradan alalım. BTK’nın neden facebook/twitter sayfası yok. Gençler unutulmasın.

9. Serhat Ayan (Bugün gazetesi):
a. Filtreleme madem ki çocuklar için yapılıyorsa mevcut listeden (standart paketten) müstehcenlik tanımı çıkartılsın.
b.   Sehven kapatılan siteler: Buna sebep olan TİB veya BTK cezai müeyyide ile karşı karşıya kalmalı. Hesap verebilir olmalılar.

10. Fatih Sarı (Bilişim Muhabirleri Derneği): 5651 sayılı kanunu masaya yatırmak lazım. TİB’i doğuran yasa bu. 5651’in dünya standartlarına getirilmesi lazım.

11. Fatih Sarı (Bilişim Muhabirleri Derneği): Kurul kararındaki md. 9/f. 2 hayata geçirilsin.

12. Atıf Ünaldı: Karar kaldırılsın. Bundan sonra alınacak kararlarda niyetler açıkça ortaya konulsun. Eğer karar kalmaya devam edecekse 11. madde kaldırılsın.

13. Cengiz Tanrıkulu: İdari para cezalarına ilişkin madde 9/f.8 muğlak. Açığa kavuşturulsun.

14. TBD: Filtreleme ilkelerinin BTK tarafından belirlenmesi, filtrelemenin ISP seviyesinde yapılması, loglama yapılmayacağının açıkça belirlmesi, İnternet Kurulu altındaki bir komisyon tarafından filtrlenen içeriğe yönelik şikayetlerin değerlendirilmesi.

15. Lambda İstanbul: Kişilerin ifade özgürlüğüne ilişkin, kendilerini ifade etikleri sitelerin filtrelenmemesi, sansürlenmemesi, kelimeleri temel alan filtreleme taslağının tamamen geri çekilmesi, belirli toplulukları tanımlayan (lezbiyen, gay gibi) kelimelerin yasaklanmaması.

16. Selin Kunt (Habertürk İnternet Gazetecisi): Uygulama tamamen kaldırılsın. Ama devam edecek olursa madem 4 farklı pakette filtreleme olacak o zaman standart paketten çocuk pornografisi hariç hepsi kaldırılsın. Ve bütün erişim engellemeler kaldırılsın.

17. Alternatif Bilişim Derneği (ekleme): STK’lar olarak daha sıkı işbirlikleri yapalım.

18. TBV/TÜBİSAD: kurum kararında yapısal değişiklikler yapılmalı. Öncelikle veri tabanlarının ve veritabanı sahiplerinin düzenlenmesi gerekir. (BTK hariç) Herkesin istediği zaman veri tabanı oluşturmasını, seçebilmesini ISP’lerin bunları kullanıcılarına sunabilmesi. Veritabanlarından çıkış için gerekli prosedürün düzenlenmesi gerekir. İtiraz mekanizmalarının oluşturulması gerekir. 5651 sayılı kanunda değişiklik yapılması ve bunun için TCK’daki suçlardan hareket edilmesi gerekir. Veri tabanlarının kayıt ettirilmesi ve sürecin düzenlenmsi gerekir. Eğer karar değişmeyecekse bildirimlerin abonelik sözleşmesi ile alınmaması, bilgilendirmelerin SMS ile de yapılabilmesi.

19. Leyla Keser Berber (Anne Olarak ifadesidir): Filtreleme konusunun ISS’ler ve aboneleri arasında akdi olarak çözülmesini öneriyorum. ISS’ler kullanıcı talepleri doğrultusunda katma değerli hizmetler olarak bu paketleri oluşturmalı ve kullanıcılarına sunmalıdır.

Çalıştaya Katılan Kurumlar:

AB Genel Sekreterliği
Adalet Bakanlığı
Alternatif Bilişim Derneği
Avea
Bilgi Teknolojileri Derneği
Bilgi Üniversitesi
Bilişim Muhabirleri Derneği
BİYESAM
Bobiler.org
Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu / TİB
Ekşi Sözlük
Elektrik Mühendisleri Odası
Genç Siviller
Google/Elig
Grayling(Danışmanlık Şirketi)
Habertürk
Hürriyet
İnternet Kurulu
İnternetime Dokunma
İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası
Kadir Has Üniversitesi
Lambada İstanbul
MOBİLSAD
NTV
Radikal
Sabah Gazetesi
Sansüre Sansür
TBD
TBP
Telekom Dünyası
TEDER
TELKODER
TİB
TTNET
Turkcell
TÜBİSAD
Türkiye Bilişim Vakfı
TÜTED
Ulaştırma Bakanlığı
Türksat
Vodafone A.Ş.
Yeni Şafak
Zaman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir