Sabit hatlarda numara taşıma başlıyor

Vatandaşı daha ucuz sabit hat görüşmesi ve internet erişimine kavuşturacak uygulama 10 Eylül’de başlayacak. Fakat yasal zemin oluşmasına rağmen hala taşınmanın önündeki fiili engeller kalkmadı. Akşam gazetesinin haberine göre, elektronik şebekelerde numara taşınabilirliğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği, Resmi Gazete’de 2 Temmuz’da yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, ulusal numaralandırma planında yer alan coğrafi numaralar, coğrafi olmayan numaralar ile mobil numaralar, numara taşınabilirliği kapsamında olacak. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Yusuf Ata Arıak, konuya ilişkin sorularını yanıtlarken, önceki yönetmelikte Sabit Numara Taşınabilirliğinin uygulanmaya başlaması için belirlenen tarihin, yeni yönetmelikle 10 Eylül 2009’a ertelendiğini, hizmetin başlayabilmesi için yeni işletmecilerin abonelerine numara vermesi ve bazı testleri tamamlaması gerektiğini söyledi.

Arıak, Kurul kararına ilişkin şu görüşleri dile getirdi: Karara göre STH işletmecilerine yeni açılacak il alan kodları üzerinden abone numarası tahsis edilmesi öngörülüyor. Bu durumda mevcut alan kodu üzerinde bulunan Türk Telekom aboneleri şehiriçi görüşmelerinde birbirlerini alan kodu çevirmeden arayabiliyorken, bir Türk Telekom abonesi şehiriçi görüşme yapmak için bir özel işletmecinin abonesini araması durumunda alan kodunu da çevirmek zorunda kalıyor. Bu uygulamayı ayırımcılık ve rekabet ihlali olarak değerlendiriyoruz. Sabit Numara Taşınabilirliğinin tam uygulanabilmesi için yeni işletmecilerin telefon hatlarını kullanabilmesine olanak tanınması ‘Toptan Hat Kiralanması’, ‘Yalın ADSL’de düzenleme yapılması ve ‘Yerel Ağın Paylaşıma Açılması’ gerekiyor….

Cem Çelebiler (TurkNet Murahhas Üye ve Genel Müdür): Şehiriçi telefon hizmetinin rekabete açılması, öncelikle tüketiciler açısından hizmet çeşitliğinin artması ve rekabetin fiyatlara yansıması gibi faydalar sağlayacak. Tüketicilerin, tercihlerini fiyat/performans dengesi en yüksek işletmeciden yana kullanacak. Gerçek rekabetin sağlanabilmesi için altyapı ve numara tahsisi gibi teknik konuların yanı sıra TT’nin Toptan Hat Kiralama Yükümlüsü haline getirilmesi ve TT ara bağlantı fiyatlarının maliyet esaslı hale getirilmesi ile ilgili gerekli düzenlemelerin de bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Çağatay Arslan (Smile ADSL Satış Direktörü): 10 Eylül’ü, 10 Mayıs’ta yapılması gerekenin yerine yeni açıklanmış bir tarih olarak tanımlıyoruz. Fakat 10 Eylül’de hizmetlerin hayata geçirilebilmesi için gereklilikler hala yerine getirilmedi. Burada da asıl konu, numara taşınabilirliğinden önce, bizim numara tahsis edebiliyor olmamız ve bununla ilgili bütün hazırlıkların artık tamamlanması.
Elimizdeki teknolojiyle abonelerimizi telefonla ucuza görüştürüyoruz ama ‘sizin numaranız bu ve uluslararası telefon şebekesinde geçerli bir numaradır, dünyanın her yerinden isteyen kişi sizi bu numaradan arayabilir” diyememiyoruz. Bunu demeliyiz…

Murat Erkan (Superonline Genel Müdürü): Bize başvuran müşterilere hala ne yeni numara verebiliyoruz ne de numaralarını taşıyabiliyoruz. Hukuki temeli olmadığı için numara tahsis talebinde bulunamıyoruz. Dolayısıyla altyapımız hazır olduğu halde müşterilerimize hizmet veremiyoruz. Çünkü bizim müşteriye verecek numaramız yok. Ayrıca, TT müşterilerinden bize numarasını taşımak isteyen aboneler de bekliyor. Başvuran müşterilerin numarasını taşıyamıyoruz.

Mehmet Başer (Borusan Telekom Genel Müdürü): Henüz sabit hatlarda numara taşınabilirliğine ve alternatif operatörlerin numara verebilmesine dair net  işleyiş modeli oluşturulamadı. Bu gerçekleşirse gerek tüketiciler, gerekse operatörlerin uzun vadede kazançlı çıkması için çok önemli bir adım daha atılmış olacak. Ama eğer 10 Eylül tarihi de ötelenirse geçtiğimiz yıllarda karşılaştığımız ve en başta tüketicinin çıkarı olmak üzere adil rekabet ortamına zarar veren regülasyonel sıkıntılar devam edecektir. Biz de buna karşı çıkarız.

Mehmet Ali Akarca (Koç.net Genel Müdürü): Bu yönetmelik, sağlıklı rekabetin sağlanması için tek başına yeterli olmayacak. Yönetmelik kapsamında ruhsat sahibi olan alternatif telekom işletmecilerine, numara tahsisi yapılmadı. Yani bizler lokanta açmak için gereken izni aldık ama lokantanın mutfağını kullanarak yemek yapma iznimiz henüz yok. Numara taşıma için öncelikle alternatif operatörlere numara tahsis edilmesi gerekiyor. Bunun da tüketicilerin kullanım alışkanlığını değiştirmeyecek şekilde yapılmasına şart. Yıllardır sabit hat abone sayısı azalış gösterdiği için şu anda kullanılmayan milyonlarca boş numara var. Şu anda yüzde 4’lük paya sahip alternatif operatörlerin, 2013 yılına kadar yüzde 35’e yakın bir pazar payına sahip olmasını öngörüyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir