Shadow

Nurtopu gibi bir İnternet Kurulu’muz daha mı oldu?

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanlığı’nın adı değiştirilmiş ve Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı olmuştu. Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1 Kasım 2011 Salı günlü Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

655 nolu kanun hükmünde kararnamede bir çok yapısal değişiklik var. Bunlardan en dikkat çekenlerden biriyse, İnternet Kurulu gibi bir oluşum varken, 29. maddeyle sürekli olarak görev yapacak yeni bir “İnterneti Geliştirme Kurulu” yapılandırılmasıydı. Aynı maddenin (6) nolu bendinde kurulun görevleri tanımlanıyordu.

Kanun hükmünde kararnameye göre, “İnterneti Geliştirme Kurulu”nun görevleri şunlardı:

6) İnternet Geliştirme Kurulunun görevleri şunlardır:
a) İnternet ortamının ekonomik, ticari ve sosyal hayat ile bilim, eğitim ve kültür alanında etkin, yaygın, kolay erişilebilir olarak kullanımını teşvik edecek politika ve strateji önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak.
b) Türk Kültürü, Türk Tarihi ve Türk Dünyasıyla ilgili bilgilerin internet ortamında daha fazla yer alması ve bunların tanıtılması hususunda çalışmalar yapmak, yaptırmak ve öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.
c) İnternet ortamının güvenli, serbest, özgür ve faydalı kullanımı ile katma değer üretmesine yönelik öneriler hazırlamak ve Bakana sunmak.
ç) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

bilisimhukuk.com’da yer alan yazıya göre, yeni kurulan İnterneti Geliştirme Kurulu’nun, diğer yeni kurullarda olduğu gibi, üye sayısı yediyi geçemeyecek, üyelere kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyelerine ödenen aylık ücretin %50’si ücret olarak ödenecek. Kurulun sekreterya işlerini ise Bakanlığın Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı üstlenecek.

Yeni kurul üyelerinin hangi hizmet birimi, kuruluş, kurum, üniversite, sivil toplum örgütü temsilcileri veya alanında uzman ve yetkin kişilerden oluşacağı, sahip olmaları gereken özellikler ile kurulların çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Tüm bu gelişmeler ışığında akla gelen, ilk soru, 5651 sayılı Kanun’la kurulan mevcut İnternet Kurulu’nun durumunun ne olacağı. Gelişmeleri ilgi ve merakla takip edeceğiz.

Yazıyı Oylayın
İlginizi çekebilir:  Yeni nesil yayıncılık ağı: Substack

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir