Numara taşımada sesli uyarı şart

Mobil İletişim Sistemleri ve Araçları İşadamları Derneği (MOBİSAD), numara taşıma uygulamasında abonelerin sinyalin yanı sıra sesle uyarılmaları gerektiğini savundu.

MOBİSAD’dan yapılan açıklamada, “Aradığınız numara başka operatöre/işletmeciye taşınmıştır” benzeri birkaç saniyeyi kapsayacak sesli bir uyarının yapılmasının daha yeterli olacağını vurguladı.

MOBİSAD açıklamasında, 9 Kasım 2008 de başlanacak olan ve sektörde rekabete yeni bir ivme kazandıracağına inanılan Mobil Numara Taşıma uygulamasına ilişkin Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği ve buna bağlı uygulama ile ilgili usul ve esasların genel çerçevesi ile net ve anlaşılır olduğu belirtilerek, buna rağmen, tüketiciyi doğrudan ilgilendiren ve önemli görülen ‘sesli uyarı’ konusunda gerekli düzenlemenin yapılmaması halinde tüketici nezdinde ciddi sorunların yaşanacağına dikkat çekildi.

Yönetmeliğin 19. maddesinin “İşletmeci, tarife şeffaflığına ilişkin her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. İşletmeci, arayan abone için ayırt edici olacak şekilde uyarı tonu verir. Kurum, tüketicilerin korunması amacı ile tarife şeffaflığına yönelik olarak, işletmecilere ton haricinde de yükümlülükler getirebilir” denildiği hatırlatılan açıklamada, Telekomünikasyon Kurumu tarafından bugüne kadar yapılan açıklamalarda, aranan abone eğer numarasını taşıdıysa arayan abonenin işletmecilere göre belirlenen farklı sinyallerle uyarılacağının belirtildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

“Abonelerin, işletmecilerin tanımlandığı farklı sinyal tonları ile uyarılması yeterli değildir. Abonelerin hangi sinyalin hangi işletmeciye ait olduğunu bilmelerini sağlamak son derece zordur. Uygulamaya bu şekilde başlanılması halinde ciddi bir tüketici şikayeti ve mağduriyetinin ortaya çıkacağı görüşündeyiz.

Doğru uygulama; abonelerin sinyalin yanı sıra sesle uyarılmalarıdır. ‘Aradığınız numara başka operatöre/işletmeciye taşınmıştır’ benzeri birkaç saniyeyi kapsayacak sesli bir uyarının yapılması daha yeterli olacaktır. Uygulamanın ileri aşamalarında, aboneler üzerinde yeterli bilinirlik sağlandıktan sonra sadece sinyal uygulamasına geçilmesi yeniden değerlendirilmelidir. Yönetmeliğin yukarıda belirttiğimiz ilgili maddesinde de tüketicilerin korunmasına dönük olarak uygulamada benzer düzenlemelerin yapılabileceği belirtilmiştir.

Sektörümüz ve tüketici açısından önemli gördüğümüz Numara Taşınabilirliği uygulamasının amacına uygun gelişmesi açısından belirttiğimiz düzenlemenin yapılması zaruretini Telekomünikasyon Kurumu’nun değerlendirmelerine sunarız.”

One Comment

  • Alp BaharNo Gravatar

    Uyarı sinyalinin standart bir sinyal olması da gerekir. Bütün telekomünikasyon dünyası artık açık ve ortak standartlar kullanıyor. Burada da bütün operatörler standart ve elektronik cihazlar tarafından da kolayca ayırt edilebilen bir sinyal kullanmalı. Örneğin tuşlu telefonlarda kullanılan DTMF tonlardan herhangi biri 300-400 milisaniye gibi bir süreyle uyarı olarak kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir