Shadow

Korsan yazılım neden zararlı?

Geçtiğimiz yıldan farklı olarak bu yıl sadece PC yazılımları üzerine yapılan yeni IDC Araştırması ‘Korsan Yazılım’ sorununu çözmenin ekonomik açıdan taşıdığı önemin altını çiziyor.

Business Software Alliance (BSA) tarafından geçtiğimiz yıllardan farklı olarak sadece PC yazılım ürünleri üzerinde yaptırılan IDC araştırmasının sonuçlarına göre, önümüzdeki dört senelik süreç içinde Türkiye’deki korsan yazılım kullanım oranını azaltmanın, BT sektörünün daha güçlü olmasına dolayısı ile hem yüksek ücretli yeni iş olanağı oluşumuna hem de Türkiye ekonomisine katkısı olacağına dikkat çekildi.

IDC’nin (International Data Corporation) BSA ile birlikte yürüttüğü ve bu yıl 42 ülkeyi kapsayan bağımsız araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye’deki BT sektörünün istihdama, vergi gelirlerine ve GSYİH’ya (Gayri safi Yurtiçi Hasıla) büyük katkısı olduğunun altı çizildi.

KORSAN DÜŞERSE TÜRKİYE KAZANIR

Türkiye’de korsan kullanım oranında gerçekleşecek 10 puanlık bir düşüşün, 2008- 2011 yılları arasında GSYİH’ya 625 milyon dolar ilave kaynak oluşturması ve vergi gelirlerinde de 80milyon dolar artışa olanak sağlayacağı tahmin ediliyor.

IDC’nin verilerine göre Türkiye’de yüzde 64 oranında olan korsan yazılım kullanımının yüzde 10 oranında düşürülmesinin dört yıllık bir süreçte ekonomiye sağlayacağı faydaların çarpan etkisi yaratması bilişim teknolojileri sektöründe yerel endüstri gelirlerinde 500 milyon dolar ek kaynak sağlanmasına ve vergi gelirlerinde 80 milyon dolarlık ek kazancın elde edilmesine katkıda bulunması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan BSA Türkiye Sözcüsü Elçim Barkay “Ülkeler korsan yazılım kullanımını önlemeye ve düşürmeye yönelik adımlar attığında, bundan herkes fayda görecektir. Korsan yazılım kullanım oranının düşürülmesi daha fazla sayıda ve daha iyi koşullarda iş fırsatları, daha güçlü ve daha güvenli iş ortamı ve güçlü BT sektöründen ekonomiye çok daha fazla katkı anlamına geliyor. Korsan yazılım kullanımını düşürmek hükümetler ve yerel ekonomiler için önemli ölçüde maddi yararlar sağlacaktır.” dedi.

IDC verilerine göre yasal yazılım için harcanan her 1 dolar sayesinde, yazılımın kurulması, personelin eğitilmesi ve bakım servisleri gibi ilgili hizmetler için 1.25 dolar daha fazla bütçe ayrılıyor. Bu faydaların birçoğu yerel yazılım hizmetlerine ve kanal tedarikçisi şirketlere katkı sağlıyor, bu da korsan yazılım oranının azaltılmasının faydalarının doğrudan o ülkeye yarar getirdiğini gösteriyor.

TÜRKİYE’DEKİ YAZILIMLARIN YÜZDE 64’Ü LİSANSSIZ

2007 senesinin Mayıs ayında BSA tarafından açıklanan IDC Araştırmasının sonuçlarına göre 2006 senesinde Türkiye’de kişisel bilgisayarlara yüklenen yazılımların yüzde 64’ünün lisanssız olduğu belirlendi. Bu nedenle BSA lisanssız PC yazılımlarının riskleri ve kullanımın doğuracağı yasal sonuçlar hakkında PC kullanıcılarını ve işverenleri bilgilendirmeyi amaçlamakta ve en büyük çabayı da küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları için harcamaktadır.

LİSANSLI KULLANIN RİSKİ AZALTIN

IDC Araştırma Bölümü Başkanı John Gantz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Korsan PC yazılımı kullanımını azaltmak iş sahipleri ve KOBİ’lerin lisansız yazılım kullanmaları sonucu ortaya çıkabilecek işle ilgili olası riskleri ve yasal sorunları azaltmaları açısından önem taşıdığını, yazılımların diğer sektörlere kattığı değerin çok önemli olduğunu bu nedenle kanun koyucuların güçlü ulusal yazılımlarından ve BT sektörünün ekonomik faydalarından yararlanmaları için korsan yazılım kullanımını azaltma yolunda ciddi adımlar atmalarının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Korsan yazılım kullanımını azaltmanın zorluklarla karşı karşıya olan gerçek insanlar için gerçek sonuçlar sunacağı aşikardır.” dedi.

İŞTE BSA’NIN KORSANA KARŞI ÖNERİLERİ

BSA, korsan yazılım kullanımını azaltmanın getireceği faydalardan yararlanmak isteyen hükümetlerin aşağıdaki adımları atmasını teşvik etmektedir:

1. Ulusal telif hakları yasalarını Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Kuruluşu’nun (WIPO) yayınladığı yükümlülüklere uygun şekilde güncellemek;

2. Dünya Ticaret Kuruluşu (WTO) tarafından yayınlanan yükümlülüklere uygun olarak güçlü yaptırım mekanizmaları oluşturmak, korsanlığa karşı katı kanunlar çıkarmak;

3. Hükümetin belirli kaynaklarını sorunun çözümü için ayırmak, ulusal IP yaptırım birimlerini oluşturmak, ülkelerarası işbirliğinin altyapısını kurmak ve yerel yöneticileri konuyla ilgili daha fazla eğitmek;

4. Konuyla ilgili olarak toplum bilincini artırmak ve eğitimle desteklemek;

5. Davranışlara örnek olmak adına, kamu sektörünün yalnızca yasal yazılım kullanmasını zorunlu kılmak.

BSA NEDİR?

İş yazılımcıları Birliği (Business Software Alliance, BSA), online dünyanın güvenli ve yasal bir yer olması için çalışan bir birliktelik. BSA, dünya çapında yazılım ve internet endüstrisinin uluslararası pazarda, hükümetler ve tüketiciler nezdindeki sesi. BSA, bilgisayar kullanıcılarını yazılım telif hakları konusunda eğitmekte, yeniliği teşvik eden ve ticaret fırsatlarını artıran kamu politikalarını desteklemekte, yazılım korsanlığıyla mücadele etmektedir.

TÜRKİYE’DE KİMLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR?

BSA’nın Türkiyenin katılımcıları şu şirketlerden oluşuyor: Adobe, Altinum, Apple, Autodesk, Avid, Bentley Systems, Centennial Software, CNC, Corel, Mathworks, Microsoft, Monotype, O&O, Quark, Siemens PLM Software, Solid Works, Symantec, Tekla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir