Shadow

İnterneti en çok 16-24 yaş arası kullanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nı okumaya devam ediyoruz.

2009 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen araştırmaya göre, bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 olarak gözüküyor. İnternet kullanımında erkekler, bayanlara göre hâlâ üstünlüğü elde bulunduruyor.

Araştırmaya göre 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet kullanım oranları erkeklerde yüzde 50.5 ve yüzde 48.6, kadınlarda yüzde 30 ve yüzde 28 olarak gözüküyor.

İnternet kullanıcılarının eğitim durumuna bakıldığında ise yüksekokul, fakülte ve üstü mezunları en yüksek bilgisayar ve internet kullanım oranlarına sahip.

Anket uygulama dönemindeki işgücü durumu dikkate alındığında, işverenlerde bilgisayar ve internet kullanım oranları sırasıyla yüzde 67.8 ve yüzde 66.1’ken, ücretli ve maaşlı çalışanlarda yüzde 58.6 ve yüzde 56.8 oldu. Aynı oranlar işsizlerde sırasıyla yüzde 43.2 ve yüzde 41.6 olduğu görüldü.

Ocak-Mart döneminde bireylerin yüzde 35.6’sı bilgisayar, yüzde 34’ü internet kullandı. Bilgisayar kullanan bireylerin yüzde 61.2’si bilgisayarı, internet kullanan bireylerin yüzde 59.3’ü ise interneti hemen hemen hergün kullandı.

Bu dönemde, bilgisayar kullanılan yerler, yüzde 65.1 ile ev, yüzde 32 ile işyeri, yüzde 21.1 ile internet kafe, internet kullanılan yerler ise yüzde 57.6 ile ev, yüzde 32.4 ile işyeri, yüzde 24.1 ile internet kafe olarak sıralandı.

Son üç ay içerisinde internet kullanan bireylerin yüzde 72.4’ü e-posta göndermek-almak, yüzde 70’i gazete ya da dergi okumak, yüzde 57.8’i sohbet odalarına mesaj ve anlık ileti göndermek, yüzde 56.3’ü oyun, müzik, film, görüntü indirmek ya da oynatmak için interneti kullandı.

İnternet kullanan bireylerin kişisel kullanım amacıyla internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı yüzde 11.8 oldu. Sipariş verme ya da satın alışın en son yapıldığı zamana göre yüzde 5.8’i son üç ay içerisinde, yüzde 2.7’si üç ay ile bir yıl arasında, yüzde 3.3’ü ise bir yıldan uzun süre önce gerçekleştirildi.

İnternet kullanan bireylerin yüzde 88.2’si ise internet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermemiş ya da satın almadı. Son 12 ayda internet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan bireyler en fazla elektronik araç cep telefonu, kamera, TV, DVD oynatıcı aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir