Dünya Telekomünikasyon Günü İzmir’de kutlandı

TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu

Telekomünikasyon sektöründe kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği (TÜTED), beş yıllık bir aradan sonra 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Gününü, İzmir’de yapılan büyük bir organizasyonla kutladı. 2002-2006 yılları arasında TÜTED tarafından yapılan ve sektörde büyük yankı uyandıran Dünya Telekomünikasyon Günü etkinlikleri bu yıl tekrar TÜTED tarafından organize edildi.

1865 tarihinde yirmi ülke tarafından Paris’te kurulan, şimdi ise merkezi Cenevre olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) kuruluş günü olan 17 Mayıs, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Dünya Telekomünikasyon Günü olarak kutlanıyor. Bu yılki Dünya Telekomünikasyon Günü etkinlikleri, tüm dünyada ‘Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Kırsalda Daha İyi bir Yaşam’ teması etrafında şekillendi. İzmir Hilton’da düzenlenen etkinlik TÜTED Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu  (ICANN) Başkan ve CEO’su Rod Beckstrom, BTK Başkanı Tayfun Acarer ve Ulaştırma Eski Bakanı Binali Yıldırım’ın yaptıkları konuşmalarla başladı.

BTK Üst Kurulu, pek çok kurum ile sektörün önde gelen STK’larının başkanlar ve üst düzey yöneticiler seviyesinde temsil edildiği etkinlikte, Turkcell ve Vodafone da paneller düzenledi. Etkinlikte Turkcell ‘Mobil iletişim teknolojilerinin kırsaldaki yaşama pozitif etkileri’ konulu bir panel gerçekleştirdi. Vodafone ise ‘Şirketlerin Anadolu’ya yaptıkları kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve bölgeye katkıları’ başlıklı panelle etkinliğe katıldı.

Panellerin ardından ICANN Başkan ve CEO’su Rod Beckstrom da bir konuşma yaptı. Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Aydın ise ‘Evrensel Hizmet Fonu kullanımı’ başlıklı konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TÜTED, son dönemdeki özelleştirmelerle ülkemizde oldukça hareketlenen telekomünikasyon endüstrisi ilgili oluşturduğu sektör raporunu da etkinlikte basın mensupları ve sektör temsilcileriyle paylaştı.

Sektörün yapısal sorunlarını ve beklentilerini ele alan rapor, GSM Sektörü, Yazılım Sektörü, Profesyonel Telsiz Haberleşme Sektörü, Kurumsal Santral ve Teknik Servis Sektörü ile İthalatçılar ve Distribütörler konu başlıklarından oluştu. İlgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve pazarın ana ve yan sanayilerinde faaliyet gösteren şirketlerin sorunlarına çeşitli çözüm önerilerinin getirildiği raporun, sektörün gelişimine pozitif katkıda bulunması bekleniyor.

Raporda GSM sektörü özelinde aboneye yüksek mali yükümlülük, 3G yıllık telsiz kullanma ücretleri, ön ödemeli hatlarda internet hizmetleri üzerinden alınan ÖİV, baz istasyonlarının kurulumunda yaşanan güçlükler, evrensel hizmet fonunun kullanımı gibi sorunlara değinildi.

Yazılım sektörünün başlıca sorunları arasındaysa üniversite sanayi işbirliği yetersizliği, teknokent uygulamalarındaki sorunlar, 5809 sayılı Kanun ile Ar-Ge ve eğitim faaliyetleri için oluşturulan kaynağın henüz kullanıma açılmaması, 5746 sayılı Kanun hakkında Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı arasındaki yorum farklılıkları, 5746 sayılı Kanun ve 4691 sayılı Kanun ile sağlanan teşviklerin uyumlu olmaması, yazılım dışındaki ürünlere tanınan mali mükellefiyet istisnasının yazılım/uygulamalara tanınmaması ve TÜBİTAK Ar-Ge teşviklerinin uygulamasındaki sıkıntılar gösterildi.

Tabii afetler ve global terörden kaynaklanan kriz anlarında alternatif olarak tercih edilen haberleşme sistemlerini oluşturan Ortak Kullanımlı Telsiz Haberleşme (OKTH) sektörünün temel sorunları arasında mevzuat ve prosedürler, ağır ve haksız rekabet şartları ve kullanıcıların düşük bilinç seviyesi gösterildi. Kamu güvenliği sistemlerinde çok önemli bir yeri olan Profesyonel Telsiz Haberleşme sektörünün ayrı bir alt sektör olarak kabul edilip buna yönelik uygulamalara acilen geçilmesi gereğinin altı çizildi.

Kurumsal Telefon Sistemleri-Teknik Servisler alanında yayımlanan rapordaysa teknik servisler sektöründeki önemli ihtiyaç ve sorunlar tanımlanarak çözüm önerileri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilecek olan TÜTED Eğitim ve Teknoloji Danışmanlık Merkezi Projesi tanıtıldı.

İthalatçı ve Distribütörler sektörünün sorunlarına da değinilen raporda Dış Ticaret Standardizasyon Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

TÜTED Yönetim Kurulu Başkanı Adil Zafer Müftüoğlu, Dünya Telekomünikasyon günü ve etkinlikleriyle ilgili olarak “23 yıllık birikiminin getirdiği tecrübeyle TÜTED, çok değerli kurumların yüksek düzey temsilcilerinden oluşan yönetim kurulunun liderliği ve oluşturduğu komitelerin yayımladığı raporlarla, 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Gününü telekomünikasyon sektörü adına büyük bir sinerji ve farkındalık yaratılması için büyük bir fırsat olarak görmektedir. Gelecek yıllarda da Dünya Telekomünikasyon Gününü sektörümüze yakışan büyük organizasyonlarla kutlamaya devam etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir