Bilişim sektörü ayrı bir bakanlık istiyor

Bilişim sektörü için yeni bir bakanlık kurulmasının gündeme gelmesinin ardından Türkiye Bilişim Derneği bir çalıştay düzenleyerek yeni bakanlığın fonksiyonunun belirlenmesi için öneriler hazırlamaya başladı

Bilişim sektöründen sorumlu ayrı bir bakanlık kurulmasının gündeme gelmesi üzerine, yeni bakanlığın fonksiyonlarının belirlenmesi amacıyla Türkiye Bilişim Derneği tarafından bir çalıştay düzenlendi. Çalıştaya kamu ve özel sektörden katılanların büyük çoğunluğu, sektörün desteklenmesinin ancak bakanlık düzeyinde bir yapılanmayla gerçekleşebileceği görüşünde birleşti. Çalıştay sonrasında Bilişim Bakanlığı, Bilişim ve İletişim Bakanlığı veya Bilgi Toplumu Bakanlığı gibi bir ad verilmesi beklenen yeni bakanlığın, bilişim sektörünün önünün açılması için hangi fonksiyonları üstlenmesi gerektiğine dair bir sonuç raporu hazırlanacak. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş, Türkiye Bilişim Derneği, yeni bakanlığın adının ne olacağından çok, hangi fonksiyonları üstleneceğinin öne çıkması gerektiğini söylüyor.

ADI DEĞİL FONKSİYONU ÖNEMLİ

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş, “Yeni bakanlığın adı, Bilişim ve İletişim Bakanlığı da olabilir. Adının çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Müsteşarlık, bakanlık düzeyinde olmalı derken, Başbakanlık düzeyinde koordinasyon olmalı derken, hep bir ad vermedik buna. Mühim olan fonksiyonlarıydı. Sorumlulukları ve yetkilerinin olmasının gerekliliğiydi. Biz bunu şimdi bir bakanlık olarak öneriyoruz. Bilişim Bakanlığı olabilir, Bilişim ve İletişim Bakanlığı olabilir, Bilgi Toplumu Bakanlığı olabilir, hiç önemli değil adının ne olduğu. Buna ortak bir karar verilebilir. Siyasiler bu konuda tercihlerini de kullanabilirler. Bizim için önemli olan, bunu gerçekten gerçekleştirebilecek bir yapıya sahip olunabilmesi.” şeklinde konuşuyor.

SONUÇ RAPORU KAMUYA SUNULACAK

Konuyla ilgili olarak siyasi partilerle de görüşerek bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş şunları söyledi: “Biz bu konudaki görüşümüzü bildirdik. Bunun bir sonucu olarak partiler seçim söylemlerinin arasına bilişimi de ekleyecekler. Türkiye seçime giderken, siyasi partiler tarafından bu konunun öneminin algılandığını düşünüyorum. Bu bir dönem sonraki yapılanmada da bakanlık düzeyinde bu konunun ele alınması gerektiğini öngörüyoruz. Şu anda bilişimle ilgili bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı gibi görünüyor. Ancak sanayicisi, üreticisi, farklı bakanlıklarla muhatap olmak durumunda kalıyor. Şu andaki Ulaştırma Bakanlığı, bu sektörü, mevcut örgütlenmesinin sadece bir parçasıyla destekleyebiliyor. Şu anda çalışmamızı bir rapor haline getirdik. Sonuç raporu büyük bir ihtimalle, Kamu Bilgi İşlem Yöneticileri Semineri’mize yetişecek.”

TBD’de yeni yönetim görev dağılımı yaptı

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) 28. Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen 29. Dönem Yönetim Kurulu, görev dağılımı yaptı. Turhan Menteş, yeniden genel başkan olarak göreve devam ediyor. 28. Olağan Genel Kurul’da TBD’nin yeni yönetimi belirlendi. Yeni yönetim, ilk toplantısında görev dağılımını yaptı. TBD’nin yeni yönetimi ve görev dağılımı şöyle: Turhan Menteş (Yönetim Kurulu Başkanı), Serdar Bilecen (İkinci Başkan), Kemal Karakoçak (Sayman), Türker Gülüm (Veznedar), Aslıhan Tüfekçi (Yazman), Lütfi Varoğlu (Üye), Levent Berkman (Üye), Koray Özer (Üye), Ekrem Yener (Üye), Necati Etlacakuş (Üye), Erdem Erkul (Üye).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir