Shadow

Bilginin dolaşımı engellenmemeli

Kocaeli’de düzenlenen 1. Ulusal Yeni Medya Konferansı Sonuç Bildirgesi’nde bilginin serbest dolaşımının önemi vurgulandı ve internetin açık bir alan olarak yeniden inşası çağrısı yapıldı

yenimedyakongresi

Alternatif Bilişim Derneği ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğiyle Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde düzenlenen 1. Ulusal Yeni Medya Kongresi’nin sonuç bildirgesi yayınlandı. Türkiye’de alanında ilk hakemli bildirilere yer verilen kongrede, “Yeni medya çalışmalarının Türkiye’deki gelişimi”, “Günümüzdeki mevcut çalışmaları ve bu çalışmaları besleyen kuramsal ve kavramsal yaklaşımlar ve yöntemler” ile “Yeni medya çalışmalarının gelecekte dünyada ve Türkiye’deki yönelimi” karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

Kongrenin sonuç bildirgesi şöyle:

  • Sansür, gözetim ve denetim gibi interneti sürekli olarak tehdit eden ve kısıtlayan uygulamalara karşı direniş yöntemleri geliştirmek elzemdir. İnternet, bilginin sınırsız bir şekilde dolaşımda olduğu, kamusal ve demokratik müzakereye; yurttaş katılımı ve denetimine açık bir alan olarak her an yeniden inşa edilebilmelidir. Bu bağlamda toplumsal yaşamda aktivizmin her boyutunun geliştirilmesi önemlidir.
  • Dijital aktivizm teması etrafında yapılan tartışmalar sonrasında ortaya çıkan temel noktalardan biri, konunun ele alındığı kuramsal çerçevelerin büyük önem arz ettiği oldu. Her ne kadar teorik tartışmaların alana katkısı yadsınamaz olsa da çalışmalar ve disiplinler arasındaki diyalogun artması ve böylece kuramsal zeminin sağlamlaşması gerekmektedir.
  • Bu bağlamda yöntem sorunu belirgin biçimde öne çıkmaktadır. Sosyal ve beşeri bilimlerde araştırmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesinin işe vurulma biçimi olan yöntem ve araştırma tekniklerinin yeni medya çalışmalarında üzerinde durulması ve yöntem konusuna önem verilmesi gerekmektedir. Araştırmaların, araştırma sürecinin ve sahada yaşananın da paylaşılması bu anlamda önemli bir deneyim paylaşım süreci ve düşünümsel bir faaliyettir. Tam da bu nokta alana ilişkin özgün tartışmaları ve yeni medyanın ne’liğine ilişkin tartışmaları besleyebilir.
  • Gözetim ve denetim olguları çerçevesinde kişisel bilgilerin korunması ve iletişimin gizliliğin ihlalinin engellenmesi önemli gündem maddelerinden biri olarak ele alınmalıdır.
  • Hackerlik olgusu, hacker etiği konularının da gerek hacker camiası gerekse akademiya tarafından ele alınması gerekli görünmektedir.
  • Yeni Medyanın sanat yapma biçim ve pratiklerini değiştirdiği, toplumsal, politik, ekonomik ilişkilerin, olguların, görselleştirilmesinde yeni bir anlatım aracı olduğu ve bu aracın ifade biçiminin çeşitli okur yazarlıklarla geliştirilebileceği ortaya çıkmaktadır.
  • Yeni medya okuryazarlığının siyasal, toplumsal yaşamın her alanında ve kesiminde geliştirilmesi gereklidir. Bu şekilde yeni medyanın muhtelif ortamlarında nitelikli kullanım pratiği yurttaşlık kültürü çerçevesinde geliştirilebilir. Yeni medya okuryazarlığının paydaşları, üniversiteler, sivil toplum kurumları ve bu durumda tüm yurttaşlardır.
  • Benzer biçimde, yeni medya araç ve ortamlarına ilişkin toplumsal algıda yaratılmaya/ yaygınlaştırılmaya çalışılan korku kültürüne ve ahlaki paniğe karşın araç ve ortamların, olanakların altının çizilmesi ve yaygınlaştırılması vurgulanması gereken başka bir konudur.
  • Yeni medya çalışmalarının kongre programına da yansıyan konu, kapsam ve çeşitliliği düşünüldüğünde ve ayrıca araç ve ortamlara ilişkin canlılık, dinamik ve hızla değişen yapı göz önüne alındığında alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bir arada üretme pratiğinin de gerekliliği ve alana getireceği zenginlik önemli bir vurgu olarak ortaya çıkmaktadır.
İlginizi çekebilir:  Spotify, YouTube'a rakip mi oluyor?

8 Mayıs 2013

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Alternatif Bilişim Derneği

Yazıyı Oylayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir