Shadow

486,5 Exabyte bilgi dijital evrende

Dijital evrende veri artışı kriz dinlemedi, 2008’de veri miktarındaki artış, özellikle son çeyrekteki ekonomik gerilemeye rağmen tahminlerin de üzerinde gerçekleşti. IDC araştırmasında göre, dijital evrende bilgi büyüklüğü 486.522 Milyar Gigabayt’a (486,5 Exabyte) ulaştı.

Bilgi altyapısına yönelik çözümler konusunda dünya lideri olan EMC Corporation sponsorluğunda IDC tarafından 2008 verilerine ilişkin olarak gerçekleştirilen global araştırma sonuçlarını açıkladı. IDC’nin gerçekleştirdiği ‘Ekonomi Daraldıkça, Dijital Dünya Genişliyor’ başlıklı araştırma, dünya çapında bireyler ve ticari kurumlar tarafından yaratılan ve kopyalanan dijital bilgilerin miktarını ve çeşitlerini ölçen ve öngören bir çalışma olma özelliğini taşıyor.

EMC Türkiye iş ortakları ve müşterilerine yönelik olarak; EMC Türkiye – Mısır – Libya Genel Müdürü Cem Fındıkoğlu ve IDC Sunucu ve Veri Depolama Sistemleri Kıdemli Analisti  Zeeshan Gaya’nın katılımı ile gerçekleşen ve şirketlerin risk yönetimi, değer üretme ve maliyet düşürme konularında en iyi yöntemlerinde paylaşıldığı toplantıda 2008 yılında dijital evrende var olan toplam veri miktarının; bir önceki yıla oranla yaklaşık 2 kat artış göstererek; 486.522** Milyar Gigabayt’a ulaştığı belirtildi. Kişi başına düşen dijital veri miktarı ise yaklaşık 90 GB’a ulaştı.

Toplantıda sanallaştırmanın ve verimliliğin neden önemli olduğunun da altı çizildi. Şirketlerin günümüzde EMC teknolojileri sayesinde bilgi altyapılarının her açıdan verimliliğinin arttığı belirtildi. Şirketlerin verimliliklerini artırmak için en verimli depolama platformları kurarak enerji tasarrufu yapabilecekleri, masaüstünden veri merkezine kadar her ortamı sanallaştırabilecekleri ve yasal düzenlemeler ve ilkelerle uyumluluk sürecini basitleştirebileceklerinin de altı çizildi. Bir uçtan diğer uca BT yönetiminin otomatikleşmesinin bilgileri tüm yaşam döngüleri boyunca güvenlikte tutmayı sağlayacakları da belirtildi.

Önümüzdeki dönemde bu yaklaşımın tasarruf yüzünün üretici firmalar tarafında çok daha fazla vurgulanıyor olacağını da belirten konuşmacılar, kurumsal alanda üretim maliyetlerini azaltmaya yönelik önlemlerde, BT ortamlarının daha az enerji tüketen dolayısı ile daha düşük maliyetli BT bileşenleri üzerine kuruluyor olmasının önem kazanacağına dikkat çektiler.

Toplantıda IDC sonuçları ve bunların ekonomiye katkılarının da altı çizilerek IDC’nin önceki tahminlerine oranla 2008 senesinde yaratılan dijital veri miktarının %3 oranında daha hızlı büyüdüğü ifade edilirken; yakın gelecekte, Dijital Evren’in her 18 ayda iki kat büyüme kaydedeceği beklentisi vurgulandı. 2012 yılına gelindiğinde ise; 2008’e oranla dijital veri miktarında beş kat artış gözlemleneceği öngörülüyor.

Araştırmada öne çıkan diğer veriler:

Dijital verilerin büyüme hızı 2008’de artarken, BT bütçeleri düştü. Bu da; üretilen veri miktarı ile bu verileri yönetmek için satın alınan ve sistemlere kurulan BT kaynaklarının miktarı arasındaki uçurumu büyütüyor. Bu dinamik daha fazlasını daha azla yönetmek için gereken araç ve tekniklere (örn; sanallaştırma, veri tekilleştirme ve diğer veri azaltma teknolojileri gibi) olan talebi tetikliyor.

EMC Türkiye – Mısır – Libya Genel Müdürü Cem Fındıkoğlu; konuyla ilgili olarak, “Öğrenci, üst düzey yönetici, cerrah ya da ev hanımı da olsanız dijital veri miktarındaki artış günlük yaşamı ve iş yaşamını ve dolayısıyla da sizi etkiler. Veri miktarındaki artışı kendi avantajı için kullananlar hızla miktarı artan verileri yönetmek, güvenliğini sağlamak ve korumak için yeni ve yaratıcı yöntemler arayışı içinde. Dijital Evren’in %70’inden fazlası bireyler tarafından yaratılmış olsa da, sorumluluğun büyük kısmı- yüzde 85’in üstünde bir oran-kurumlara ait” şeklinde konuştu.

Sürekli ve artarak büyüyen bilgi yığınının bugün sahip olduğumuz IT altyapılarının üzerinde oldukça büyük bir yük oluşturduğundan söz eden Fındıkoğlu; patlayıcı etkisindeki büyümenin, kurumların ve IT profesyonellerinin iş yapma tarzlarını ve tüketicilerin bilgiyi kullanma şekillerini daha da değiştireceğini anlattı. Fındıkoğlu; “Yaratılan ve kopyalanan verilerin %85’inden kurumlar ve ticari işletmelerin sorumlu olacağını göz önüne alırsak, sektör olarak önemli adımlar atmalı ve bu tufanla başa çıkmak için esnek, güvenilir ve güvenli bilgi altyapıları geliştireceğimizin garantisini vermeliyiz” dedi.

İlginizi çekebilir:  Sony Ericsson 3G'ye turbo taktı

2008 IDC Dijital Evren araştırmasının önemli bulguları, veri miktarındaki artış, güvenlik, uyumluluk ve yönetim alanlarında esaslı bir değişime işaret ediyor.

Büyümeyi teşvik edici unsurlar:

Önümüzdeki dört yılda, veri üretmeye yönelik teknoloji ve etkileşimlerin sayısında önemli seviyede artış görülecek:

 • Mobil kullanıcılar 3.0 çarpan katsayısı ile büyüyecek. Önümüzdeki dört senede 600 milyon insan daha internet kullanıcısı olacak. Internet kullanıcılarının neredeyse üçte ikisi internete kısa süreli de olsa mobil cihazlarla erişecek.
 • Kablosuz sayaçlar, otomobillerde kullanılan navigasyon sistemleri, endüstriyel makineler, RFID okuyucuları ve akıllı sensör kontrol cihazları gibi alışılmadık BT cihazları  3.6 çarpan katsayısı ile büyüyecek.
 • Eposta, mesajlaşma, sosyal ağlar vb yöntemlerle gerçekleşen   insanlararası etkileşim   8.0 çarpan katsayısı ile büyüyecek.
 • Dünyadaki ekonomiyi hareketlendirme çabaları da üretilen dijital veri miktarında artışa sebep olacak. Bu artış, genişbantlı iletişim araçlarına daha fazla erişim, elektronik hasta kayıtları, akıllı elektrik şebekeleri, akıllı binalar ve otomobillerin bir sonucu olarak ortaya çıkacak.
 • 2012 yılına gelindiğine, 850 milyon insan Internet üzerinden ürün ve hizmet satacak ve satın alacak; 2008’e oranla e-ticaret iki katına çıkacak.
 • Internet üzerinde ticaret 13 trilyon ABD Doları değerinde bir sektör olacak ve ticaretin büyük kısmını B2B (firmadan firmaya) ticaret oluşturacak.

Veri Güvenliği:

 • Bugün yaratılan verilerin %30’undan fazlası ‘güvenlikle ilgili’. Bu nedenle de yüksek standartlarda güvenlik gerektiriyor. Bu oran 2012 sonuna kadar yaklaşık %45’e ulaşacak.
 • BT kuruluşlarının güvenliğini sağlamaları gereken verilerin çoğu veri merkezleri dışında ve hatta şirket dışında yaratılıyor. Bu verilerin büyük kısmı mobil kullanıcılar tarafından yaratılıyor- çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları vb. Bu da yönetim ve güvenlik konusundaki karmaşıklığı bir kat daha artırıyor.
 • Güvenlikle ilgili verilere örnek olarak, hastaların medikal kayıtları, görüntüleri, kredi kartı bilgileri, sosyal güvenlik numaraları, e-ticaret işlemleri, kameralı gözetleme, büyük önem taşıyan gizli yasal evraklar ve kurumsal fikri mülkiyet hakları verilebilir.

Veri Uyumluluğu:

 • Uyumlulukla ilgili olarak sınıflandırılan ya da nasıl depolanacağı ya da erişileceği yasal yürütmelik ve mevzuatlara tabii olan verilerin miktarı 2008 Dijital Evern verilerine göre %25 iken, bu oran 2012’de %35’e ulaşacak.
 • Finans sektöründeki çöküş hükümetlerin bu konudaki denetlemelerini artıracak ve daha fazla yönetmelik çıkarmalarına sebep olacak. Bu da kayıt tutma zorunluluğunun kapsamını genişletecek ve dolayısıyla da uyumluluk için çok daha fazla dijital veri üretilecek.
 • Uyumlulukla ilgili verilere örnek olarak, kişisel olarak tanımlanabilen veriler, çalışanların eposta arşivleri, muhasebe kayıtları, insan kaynakları kayıtları, yasal evraklar verilebilir.

486,522 Milyar Gigabayt Nedir?

IDC Dijital Evren Araştırması her yıl yaratılan ve kopyalanan dijital verilerin farklı türlerini ve miktarlarını ölçümleyen ve tahminlerde bulunan bir çalışma. 2008 yılında boyutu yaklaşık 487 milyar gigabayt olarak hesaplanan veri miktarı aşağıdaki adetlere eşit:

 • 30 milyar adet tamamen dolu Apple iPOD Touch
 • 237 milyar adet tamamen dolu Amazon Kindle kablosuz okuma cihazı
 • 4.8 katrilyon adet Internet bankacılığı işlemi
 • 3 katrilyon adet Twitter beslemesi
 • 162 trilyon adet dijital fotoğraf
 • 19 milyar adet tamamen dolu Blu-Ray DVD
Yazıyı Oylayın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir