Genişbant internet krize direniyor

Alcatel-Lucent tarafından yaptırılan bir dizi araştırmaya göre, tüketiciler yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle dışarıda yemek yemek, tatile çıkmak gibi zevklerinden vazgeçseler de evlerindeki genişbant servislerinden kopmamaya azimli görünüyorlar.

Bu bulgular, telekomünikasyon servislerine yapılan harcamalarda ekonomik durgunluğun etkilerini ve ekonomik büyüme ile toplumsal refahın artırılmasında genişbant servislerinin rolünü araştıran küresel bir çalışmada ortaya çıktı. MAP (Alcatel-Lucent Market Advantage Program) tarafından (Penn, Schoen & Berland Associates ve Ipsos MediaCT gibi araştırma firmalarının da işbirliğiyle) gerçekleştirilen araştırmada, istatistiksel analiz kullanılarak, tüketicilerin çeşitli tarifelerdeki servislerin değerine kıyasla ev harcamalarını belli bir bütçeyle kısıtlarken nelere öncelik verdiği saptandı.

Tüketicilerin yüzde 84’ünün vazgeçilemez bir ağ servisi olarak tanımladığı ve dolayısıyla harcamalarını kısıtlarken en son dahil edecekleri maddelerden olduğunu belirttiği genişbant servisleri, ekonomik durgunluğa aldırmıyor gibi görünüyor. Araştırmalarda ayrıca, dünya genelinde çeşitli alanlarda harcamalarını kısan daha da çok sayıda tüketicinin genişbant servislerine abone olduğuna ve/veya bunları bir üst seviyeye yükselttiğine işaret ediliyor. Bu tercihe yön veren unsurlar arasında ise işe gidip gelmekten kaynaklanan zaman ve maliyetin kısılmasının yanı sıra, daha çevreci seçeneklere duyulan eğilim yer alıyor. Gelişmiş ülkelerdeki katılımcılar, bilgi kaynağı, iş aracı, sosyal ağ ve eğlence mekanı olarak webe duyulan bağımlılığın arttığını da vurguluyorlar.

Alcatel-Lucent Pazarlama Müdürü Tim Krause, konu hakkında şunları şöylüyor: “Bu bulgular, dünyanın neresinde olursa olsun, insanların, genişbant servislerini sosyal ve ekonomik yaşamlarının hayati bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Yaptığımız bu araştırma, şu anda ekonomik büyüme ve iklim değişikliği gibi güçlüklerle baş etmenin yollarını arayan dünyamızda, genişbant ve dijital ekonominin karar mekanizmalarının gündemlerinde en üst sıraya yerleştirilmesi gerektiğine işaret ediyor.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir