Aboneyi mahkûm etmek size yakışmaz

Numara taşınabilirliği kavramını son dönemlerde yeni yeni duymaya başladık. Bilgisi olmayanlar için hatırlatalım; numara taşınabilirliği, abonelerin telefon numarası değişmeden operatör değiştirebilmesi demek. Özetle uygulama başladığında Turkcell aboneleri, daha düşük bir tarife bulduğu an Vodafone veya Avea’ya numaralarını değiştirmeden geçebilecekler.
Aboneler için büyük avantaj sağlayacak bu uygulama ne yazık ki, cep telefonu pazarının hâkim operatörü Turkcell tarafından hoş karşılanmadı. Uygulamayla ilgili başlangıçta (şirketi ve sektörü tam tanıyamadığından olmalı) olumlu mesajlar veren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, şimdi bu uygulamanın yürürlüğe sokulmaması için dava açtıklarını açıkladı.
Turkcell davaya dayanak olarak, 0532 gibi numaraların yüksek değere sahip olmasını gösteriyor ve bu numaraların sadece kendi şirketleri tarafından kullanılabileceğini ileri sürüyor.
Turkcell şunu bilmeli ki, 0532’li bazı numaralar 2-3 bin dolara alıcı buluyorsa, bu değer o malı elinde bulunduran kullanıcınındır. 2-3 bin dolar eden hattın sahibi abonedir, abone hattını müşterisi çıkarsa 5 bin dolara bile satabilir. Turkcell burada ikinci el hatların bedelini tayin edecek durumda değildir.
Avrupa’daki bir davada insan hakkı olarak tanınan numara taşınabilirliği uygulamasını, sırf abone kaybı endişesiyle durdurmak isteyen Turkcell çok da haksız sayılmaz. Başka operatörlere geçmek için sabırla bekleyenlerin sayısı az değil. Ancak bu bir realite. Dünyanın bir çok ülkesinde numara taşınabilirliği başladığında hâkim operatörden daha ucuz tarifeyle müşteri çekmeye çalışan diğer operatörlere geçişler yaşandı. Uygulama başlarsa, bu durum Türkiye’de de yaşanacak. Bunu en az sıyrıkla atlatmak Turkcell’in elinde. Uygun tarifelerle isterse elindeki aboneyi tutabilir. Ancak şu bilinmeli ki, dava açarak aboneleri mahkûm etmek Turkcell’e yakışmaz!

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir